Norwegian-Portuguese translation of palass

Translation of the word palass from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

palass in Portuguese

palass
generellnoun palácio [m]
Similar words

 
 

More examples
1.500 gjester var innbudt til et palass utenfor Baranquilla, forteller en som var til stede.
2.Caligula skal ha inkorporert templet i vestibylen til sitt palass, men det ble ført tilbake til sin gamle form av Claudius.
3.Den 45 år gamle vaktmannen gikk løs på maleriene med kniv, og direksjonen på Belvederemuseet, prins Eugens tidligere palass i Wiens sentrum, erklærte at skadene tildels er" katastrofale".
4.Den indiske prinsen ønsket et indisk palass i England, hvor han kunne underholde sine franske" sparkepiker" og engelske jaktkamerater.
5.Den kalles Villa 12, men tåler nok betegnelsen palass.
6.Den koptiske kirke markerer idag stedet hvor man mener det kongelige palass lå.
7.Derfor trengtes ikke folkemassene langs ruten fra Arvfurstens Palass til Kungliga Slottet, da ambassadør Værnø ble trukket av fire hester i kong Oscar IIs vogn.
8.Det aller overdådigste er William K. Vanderbilts Marble House, et kritthvitt palass med kinesisk teslott i haven, bygget i 1892.
9.Det er" Priamos skatt" som rammes av denne degradering, den overveldende samling av bl.a. gull og sølvarbeider som Heinrich Schliemann hevdet å ha funnet i" et rom i kong Priamos palass" i ruinene efter det gamle Troja.
10.Det heter i Shilis beretning at hans palass ved Xianyang hadde terrasser som kunne romme titusener.
11.En formidabel apejakt begynte, og apene ble skipet fra Afrika til den italienske riviera hvor Voronoffs palass lå.
12.En kostbar rubin blir stjålet fra et palass, og den franske politimann Clouseau skal oppklare tyveriet.
13.Fordi han var avhengig av rullestol - og dessuten helsemessig svak ; han levde bare to måneder efter at konferansen var slutt - ble også møtene holdt i" hans" palass.
14.Fra møtesalen for det islamske toppmøtet i det kongelige palass i Casablanca.
15.Han hadde sin Londonresidens der, men hans gamle palass ble revet i 1772.
16.I den kinesiske tempelkopien ; den første presentasjon i USA av kostbarheter fra Det keiserlige palass museum i Peking.
17.Innimellom ligger ett og annet palass.
18.Kl. 21 gir det spanske kongepar gallamiddag for kong Olav i det kongelige palass.
19.Kong Olav ga uttrykk for noen av disse tanker i sin tale til det spanske kongepar under gallamiddagen i det historiske kongelige palass i Madrid igår.
20.Lorden har imidlertid ikke antydet hva som vil skje med det indiskinspirerte palass, som er i ferd med å forfalle.
21.Man ser at her foreligger et konkret beløp for et konkret arbeide, tiendeparten av Grunnlinjen, og trekker den naturlige slutning at de totale anleggsomkostningene blir tidoblet, kanskje mer på grunn av prisstigning, dvs. i hvert fall 1,4 milliarder kroner palass kapitalomkostninger.
22.Nå kneiser Kreditkassens palass på tomten til barndomshjemmet, og av ren nostalgi har intendanten sin sparekonto i banken.
23.Persepolis var hovedstaden i det store Perserriket og inneholder godt bevarte rester av kong Dareios palass med enestående relieffutsmykning.
24.På en høyde utenfor Athen bygget hun og hennes familie et hus efter forbilde av Agamemnons palass i Mykene.
25.STSskolen i Hastings holder hus i 72 George Street - intet palass, men elevene får plass.
26.Spørsmålet er imidlertid hva som vil skje med det indiske palass, et av minnesmerkene fra imperiets storhetstid, når amatører, oppkjøpere og kunstsamlere har hisset hverandre opp under de fem auksjonsdagene.
27.Sultanen er utdannet helikopterpilot ved Sandhurst, britenes kjente militærakademi, så naturligvis har hans nye palass landingsplass for helikopter på taket.
28.Svenskene vet åpenbart at seremonier kan ta på, så før transporten fra UD i Arvfurstens Palass fikk ambassadøren mulighet til å styrke seg på et glass sherry.
29.Tilbake finnes de mest utsøkte utstillinger av mekanisk leketøy, et verdenskjent miniatyrinteriør kalt" Titanias Palass" og en utstilling av antikke dukker.
30.Under et besøk i sultanens palass blir vi gjort oppmerksom på utsmykningen, som omfatter motiver fra hinduismens mytologi og buddhistkunstens lotusblomster, sammen med åpningsordene fra Koranen i arabisk skriftmaleri.
Your last searches