Norwegian-Portuguese translation of planlegge

Translation of the word planlegge from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

planlegge in Portuguese

planlegge
hemmeligverb tramar, maquinar, esquematizar
Synonyms for planlegge
Derived terms of planlegge
More examples
1.Fuelstore" skal også utføre arbeide i forbindelse med utrustning av en ny kai og dessuten planlegge en midlertidig anleggsleir.
2.Paul Klee og musikken" er en nærliggende titel når det gjelder en utstilling av 150 Kleebilder, som direktør Ole Henrik Moe på Høvikodden nå er iferd med å planlegge.
3.(NTBTT) Nestlederen for den sovjetiske delegasjonen på Stockholmkonferansen, Igor Andropov, anklaget igår Vesten for bevisst å planlegge en atomkrig.
4.Begynn å planlegge alderdommen i god tid !
5.Det er nesten verre enn å planlegge løp på bane, sier Stig Roar.
6.Det er stort behov for folk som kan planlegge bedre og mer profesjonelt i helse og sosialsektoren.
7.Det er urealistisk idag å planlegge bolig og forretningsbygg på dette området, sier Skogen.
8.Det nåværende avgiftssystemet gjør det vanskelig å planlegge langsiktige aktiviteter og investeringer for de styrende organer i Norsk Rikstoto.
9.Du vet aldri hva morgendagen vil bringe, kan aldri planlegge.
10.For fremtiden må vi ha et aktivt samarbeide hvor vi også kan planlegge og sette i gang prosjekter i samarbeide med den offentlige tosidige uhjelpen gjennom NORAD, sier Eriksen.
11.Hvis vi satt som operatør, kunne vi imidlertid planlegge produksjonen i større utstrekning.
12.I den politiske hverdag er det ingen gitt å planlegge hvilke stillinger eller verv man ønske å inneha i fremtiden.
13.I den politiske hverdag er det ingen gitt å planlegge hvilke stillinger eller verv man ønsker i fremtiden.
14.Ingen kan planlegge for ragnarok, sier informasjonssjefen i det danske Civilforsvaret, H. A. J. Larsen.
15.Jeg gleder meg til å se kongressenteret her i Berlin og håper og få noen gode ideer derfra når vi efterhvert skal begynne å planlegge vår byhall i Oslo, sier ordfører Albert Nordengen til Aftenposten.
16.Jeg har brukt hele sommeren på å planlegge platen og det eneste jeg kan si i øyeblikket, er at jeg skal medvirke på et par jobber under Oslodagene i Oslos nye jazzhus på Grünerløkken.
17.Jeg har forsøkt å planlegge en slik tur tidligere, men det har alltid skortet på penger.
18.Kanskje har vi ikke vært flinke nok sentralt til å planlegge og rettlede, medgir hun.
19.Men brevet er bare en understrekning av at det er nødvendig å planlegge for en slik eventualitet, sier en informerte kilde.
20.Noen er allerde i gang med forsøk, og det er viktig å få startet noe i alle regioner, men vi trenger tid til å planlegge andre forsøk, og vi må også få andre skoler med.
21.Selv om Oslo kommunes økonomiske situasjon nå er slik at man har problemer i den daglige drift, er det nødvendig å planlegge på lang sikt.
22.Siden 1950 har menigheten hatt sitt eget hus på Fjellstrand, det ble efter hvert for lite og det er nærmere ti år siden man begynte å planlegge en kirke.
23.Situasjonen i Libanon er så labil at det er umulig å forutse noe som helst, langt mindre planlegge for hva som videre skal skje, blir det sagt i FNhovedkvarteret.
24.Vi fikk en uke til å planlegge kirke og undervisningskomiteens besøk, og valgte Valstad ut fra de ønsker komiteen hadde, forteller Strandås.
25.Vi følte jo ansvar siden vi hadde vært med på å planlegge det, svarte tiltalte.
26.Vi har brukt flere år på å planlegge dette opplæringsheftet.
27.Vi har de siste dagene fått spørsmål fra alle kanter av landet hvorledes man skal planlegge timeplanene ved skolene.
28.Vi har hørt argumentet" Det er bra å planlegge for barn, men vi har ikke penger", sier Målfrid Grude Flekkøy.
29.Akademiets styre vil nå arbeide videre med saken og bl.a. vurdere om det skal nedsettes en egen arbeidsgruppe for å planlegge organiseringen og finansieringen av en slik institusjon.
30.Aller først ville også han få en egen gruppe til å planlegge bruken av" ekstramidlene", men enkelte behov er så umiddelbart presserende at de straks kan hentes frem.
Similar words

 
 

planlegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) planleggeplanleggendeplanlagt
Indikative
1. Present
jegplanlegger
duplanlegger
hanplanlegger
viplanlegger
dereplanlegger
deplanlegger
8. Perfect
jeghar planlagt
duhar planlagt
hanhar planlagt
vihar planlagt
derehar planlagt
dehar planlagt
2. Imperfect
jegplanla
duplanla
hanplanla
viplanla
dereplanla
deplanla
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde planlagt
duhadde planlagt
hanhadde planlagt
vihadde planlagt
derehadde planlagt
dehadde planlagt
4a. Future
jegvil/skal planlegge
duvil/skal planlegge
hanvil/skal planlegge
vivil/skal planlegge
derevil/skal planlegge
devil/skal planlegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha planlagt
duvil/skal ha planlagt
hanvil/skal ha planlagt
vivil/skal ha planlagt
derevil/skal ha planlagt
devil/skal ha planlagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle planlegge
duville/skulle planlegge
hanville/skulle planlegge
viville/skulle planlegge
dereville/skulle planlegge
deville/skulle planlegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha planlagt
duville/skulle ha planlagt
hanville/skulle ha planlagt
viville/skulle ha planlagt
dereville/skulle ha planlagt
deville/skulle ha planlagt
Imperative
Affirmative
duplanlegg
viLa oss planlegge
dereplanlegg
Negative
duikke planlegg! (planlegg ikke)
dereikke planlegg! (planlegg ikke)
Your last searches