Norwegian-Portuguese translation of praktikant

Translation of the word praktikant from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

praktikant in Portuguese

praktikant
foretak - mannnoun principiante [m], novato [m], estagiário [m]
  foretak - kvinnenoun principiante [f], novata [f], estagiária [f]
Synonyms for praktikant
Similar words

 
 

More examples
1.Førskolelæreren har en assistent ved siden av seg og ofte også en praktikant, slik at det da blir fem - seks barn pr. voksen.
2.Det var nesten umulig å få praktikant.
3.Foreldrenes arbeidsgiveransvar gjelder kun hvis de ansetter praktikant e.l. som har omsorgen for barna i barnas hjem.
4.Her er han omgitt av 4Hungdommene Aina Løkken, Terje Tjernsland, gårdshesten" Sølvrosa" og praktikant Marianne Sunde.
5.Hun er selv døv og begynte å arbeide som praktikant på skolen i høst.
6.Hun hadde gymnasium og to år bak seg som praktikant i barnehave da hun begynte på skolen, 23 år gammel.
7.Hun har en sønn på syv måneder og spørsmålet om barnepass er løst ved å ansette en praktikant.
8.Ikke alle barnehaver har en praktikant som kan tre støttende til.
9.Marit Erichsen jobber som praktikant på en barneskole.
10.Med tiden kan det bli aktuelt å ansette en praktikant.
11.Nå er hun praktikant på avdelingen for store dyr på Veterinærhøgskolen.
12.Og dernest hørte hun til de heldige som fikk jobb som praktikant først hos Yves St. Laurent og dernest hos Per Spook.
13.På Skådalen døveskole har barna det så fint sammen at de fleste foretrekker å bo her, sier praktikant Kari Skotland.
14.Travelt opptatt, og med lille Alexander på nesten ett år i huset sitt i Tønsberg, har han og hans kone prøvd å skaffe en praktikant.
15.Det er jammen merkelig at det kan bli så mange poteter ut av en settepotet, undrer Torill rett før praktikant Tone Hagen finner frem de medbragte matpakkene, som kommer godt med på den nedhuggede bjerken under skyfri himmel.
16.Jeg likte meg med en gang jeg begynte her, sier praktikant Torill Koch Engerdal, som sitter noen etasjer under vår klaprende skrivemaskin.
17.Vi synes det er svært underlig at et sosialkontor nekter å ta inn en innvandrerstudent som praktikant når dette var en avtale på forhånd, sier Tor Inge Dovland, rektor ved Norges kommunal og sosialhøgskole.
18.20 år, har arbeidet som praktikant hos Siemens og skal begynne på datalinjen ved Norges tekniske høgskole i Trondheim i høst.
19.Aller helst ønsker jeg meg en fast jobb, og da kan jeg ta artium om kvelden, sier praktikant Nina Sæther som er på datakurs.
20.Annelise Boye er praktikant i barnehaveklassen på Grindbakken skole og lærer Henriette å lage perlebånd.
21.Derfor skjønner jeg ikke hvorfor man bruker tvang, uttaler 43årige sosionom Inger Granby, som tidligere har vært praktikant på Hasselakollektivet i Sverige, som går inn for tvang.
22.Det finnes hverken praktikant eller ekstrahjelp på den avdelingen i barnehaven der jeg arbeider, og det betyr at en ansatt er alene med 16 barn efter kl. 11, (som nå altså skal økes til 18 barn !).
23.Det viser hvor bevisstløse vi unge var den gang, sier Gerd Krag, som var praktikant i UD.
24.Efter eksamen fikk han jobb som en slags praktikant hos Givenchy.
25.Efter utdannelse som tekstilingeniør i Sverige, dro Ridling til London, der han jobbet som praktikant for en stor orientalsk teppeprodusent.
26.En praktikant skal også ha opplæring, men får ofte ikke det.
27.For førskolelærer, assistent, barnepleier, praktikant, kjøkkenassistent og bestyrer.
28.I tokarrierefamiliene var det vanlig med betalte løsninger som praktikant, barnehave og fritidshjem, mens enkarrierefamiliene brukte mer ubetalt arbeidskraft, familie, venner og naboer til barnepass.
29.Idag ordner familiene seg med mer eller mindre fantasifulle kombinasjoner av dagmamma, praktikant, besteforeldre og park.
30.Jeg jobbet et år som praktikant på Lilleborg så jeg er god til å få tannpaste inn på tuben.
Your last searches