Norwegian-Portuguese translation of presis

Translation of the word presis from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

presis in Portuguese

presis
generelladjective mesmo
  intensifierende ordadjective mesmo, mesmíssimo
  eksaktadjective exato, preciso
  konsisadjective conciso, compacto, sumário, resumido, sucinto, breve
  generellother exatamente, precisamente
  på prikkenother com precisão, com exatidão, detalhadamente
  bestemningother exatamente, bem
  interjeksjonother exatamente
  arbeidother corretamente, precisamente, detalhadamente
  tidother pontualmente, precisamente, exatamente
Synonyms for presis
Derived terms of presis
Anagrams of presis
Similar words

 
 

More examples
1.Atter en gang, presis som under krigen (den annen verdenskrig), finnes det sårede menn blant oss", skrev en pensjonert kaptein fra Tsjeljabinsk i avisen Komsomolskaja Pravda ivår.
2.Det er føyd til to eller tre spørsmål, men svarene er selvsagt presis de samme.
3.En edruelig, presis mann.
4.Betegnelsen uavhengig er en mer korrekt og mer presis understrekning av de retningslinjer vi i YS alltid har og fortsatt vil arbeide efter, en understrekning av at vi er en frittstående organisasjon, sier YSformann Eldri Langåker.
5.Det som i utlandet oppfattes som sen drektig, byråkratisk, kanskje an anelse korrupt, har i Italia ofte en presis politisk og sosial funksjon.
6.En bedre forståelse for de sammensatte problemene som er knyttet til utviklingskommunikasjon i en internasjonal sammenheng ville ha vært til hjelp slik at utvalget kunne ha foretatt en klarere og mer presis vurdering av Worldview, mener de fem kommunikasjonsekspertene.
7.Presis som min Valja (NRKs hushjelp i Moskva) lager dem.
8.24 minutter før slutt sendte Angvik ballen inn foran FFKmålet, der Arne Dokken dukket opp og lurte Jan Erik Olsen ved en presis lobb med hodet.
9.Alt er modellert rått og tilsynelatende hastig og skjødesløst, men med presis sans for helheten.
10.Antrekk spiller ingen rolle, og det er ingen dyd av nødvendighet å være presis.
11.Av andre faste innslag begynner trimmen kl. 8.55, og tegnefilmene kl. 9.00 presis.
12.Avdukingen av statuen foretas presis klokken 17.00 av HKH Kronprinsesse Sonja.
13.Avspark for årets Norway Cup finner sted på Ekeberg mandag den 30. juli, presis klokken 08.00.
14.Bienek sa at Blom blir presis som før.
15.Bjørn Lyng er en uformell mann, men han er presis når det gjelder å få skruene på riktig plass og økonomien i godt leie.
16.Bruk av vold som angivelig eneste løsning på en konflikt, er en mer presis betegnelse.
17.Både når det gjelder første punktum om rase m.m., og når det gjelder annet punktum om homofili, er det en mer begrenset og mer presis formulering.
18.De lever sine egne liv, presis som mine fire barn.
19.Den nye bakken vil få en plassering som gjør den synlig over hele byen - presis som i Oslo som et flombelyst monument over nordmenns sterke innslag i staten.
20.Denne tidlige septembernatten får den presis mening.
21.Der ankommer vi feriehjemmet Nosa presis kl. 04.24.
22.Dermed er vi over på det psykologiske plan, som vel ikke ble helt integrert på det handlingslogiske plan. ut fra et spenningssynspunkt var tilfellet av paranoia erotica hos den utførende morder ikke særlig interessant eller betydningsfullt, men det var til gjengjeld påvisningen av at vi gjerne ikke er så uvillige til å se bort fra et rettferdighetskrav om det går på vår bekvemmelighet løs, og - ganske spesielt - hvordan frykt og mangel på tillit ødelegger de menneskelige forbindelseslinjer, presis som sjalusien gjør det.
23.Det ble lenge vurdert å" fornorske" også dette, men eftersom boken i første omgang er beregnet på helsepersonell, satset man på å gjøre den så presis som mulig.
24.Det ble stilt krav om å være forberedt, presis - og om å ta ansvar.
25.Det er liten tvil om at de fremmøtte oppfattet det som en meget presis beskrivelse av Walter Mondales og Ferraros formidable problemer i oppgjøret med den populære Reagan.
26.Det er overalt å bli møtt med vennlig og presis betjening.
27.Det er presis hva jeg har forsøkt å unngå i" Beatles".
28.Det hjelper ikke om vi lager en aldri så god avis hvis den ikke når frem presis til abonnentene.
29.Det klare glass med metallinnlegg er der fortsatt, så også et spektrum av lyse farver i presis formgivning.
30.Det likte han bedre, var raskere og mer presis i taklingene og temmet engelskmannen nesten fullstendig.
Your last searches