Norwegian-Portuguese translation of prester

Translation of the word prester from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prester in Portuguese

prester
religionnoun clero [m]
Derived terms of prester
Anagrams of prester
Similar words

 
 

More examples
1.I alle disse forbrytelser - innbrudd i kirker, ildspåsettelser, skjending av kirkerommet, tortur og drap på prester - ser det ut til å være en viss indre, logisk sammenheng.
2.Til syvende og sist blir sosialistiske prester behandlet som andre prester.
3.Videre tar Kagge for seg de katolske prester og andre" ubevisst påvirkede" og han spør så Mehren om han tror"... at denne siste protestbølgen er dannet på noen form for individuelt grunnlag - at det ikke er en temmelig sterk østavind som har utløst den ?".
4.(AP) Prins Michael av Kent har søkt hjelp av to prester i håp om å bli kvitt et plagsomt spøkelse som lenge skal ha hjemsøkt hans 300 år gamle slott.
5.De har hørt mange prester holde mange juleprekener.
6.Den bestemmelsen har åpenbart heller ikke hatt særlig innvirkning på endel av de klammerier som prester ustanselig har gitt seg ut på i det siste, sa han.
7.Det er da ikke så underlig at prester interesserer seg for liv og død.
8.Det vil være en viktig forutsetning for fremtidig liv og vekst i menighetsarbeidet at det blir gitt flere hjemler for stillinger både som prester, kateketer og diakoner.
9.Engstelsen for at kvinnelige prester nå skulle gå trangere tider i møte, er aldeles overdrevet !
10.Hognestad har - i likhet med menighetens øvrige prester - vært invitert til å delta i menighetsrådets møter og til å legge frem egne saker, en invitasjon han nesten ikke har benyttet seg av, heter det i uttalelsen fra menighetsrådene i Høvik prestegjeld.
11.Hva mener De om forslaget om at bispedømmerådene skal utnevne og ansette prester istedenfor Kongen og Kirkedepartementet ?
12.I en hel rekke lutherske kirker i verden er spørsmålet om kvinnelige prester ikke et spørsmål om teologi, men tradisjoner.
13.Ingen avdeling vil bli uten prestens tjenester, fordi prester fra naboavdelinger vil hjelpe til.
14.Jeg er glad for statskirkeordningen, men lite begeistret over forslaget om at bispedømmerådene skal ansette prester i Den norske kirke, istedenfor som nå, departement og Kongen i statråd.
15.Jeg er nokså forbauset over Arbeiderpartiet i denne saken, sa Bondevik som henviste til at ingen andre kriterier enn ansiennitet og utdannelse nevnes i forbindelse med hva man skal legge vekt på ved utnevnelse av kvinnelige prester.
16.Jeg godkjenner kvinnelige prester bare hvis også paven gjør det, og det er ikke skjedd, fastslår professor Teinonen, som for ni år siden foreslo at alle kirker i Finland burde forenes innen 1985.
17.Jeg kan ikke ta ansvaret for den ansettelsespraksis når det gjelder kvinnelige prester som Arbeiderpartiet ønsker.
18.Jeg synes godt at prester kan tjene mer enn de gjør.
19.Kombinasjonen, sier Galtung og får samme dreis på ordet som 1700tallets prester må ha hatt når de sa" arvesynden".
20.Men de kvinnelige prester blir iallefall.
21.Mordet på Popieluszko var et isolert tilfelle, det dreiet seg ikke om en serie av voldshandlinger mot prester, forsikret Urban.
22.Nei, det tror jeg ikke, for når folk ser at denne moten snur, vil mange kristne tenke at vi ikke skulle ha sveket Bibelens lære den gang de gikk inn for kvinnelige prester.
23.Prester fra nabosognene har tatt seg av vielsene i Strandebarm efter at Kørner la ned den statlige delen av embedet.
24.På 1600tallet hadde vi både norske og danske prester her, så da tenkte jeg, at det kan vi jo få igjen.
25.Redaktøren har alltid motarbeidet kvinnelige prester, det har vi ikke minst Ingrid Bjerkås ord for.
26.Responsen på den senere tids stillingsutlysninger tyder ikke på at det er noe overskudd av prester i Norge ennå.
27.Som Kirkens prester i Forsvaret ønsker vi å fremheve det etisk uakseptable ved å bruke eller true med å bruke atomvåpen og andre våpen som er i strid med folkeretten, uttaler feltprestene.
28.Så da må vi altså hale frem prester for å få de onde ånder ut ?
29.100 fremmøtte, blant dem 20 prester, fikk et glimt av den 48 år gamle Dennis OMara da han igår kveld ble fulgt gjennom passkontrollen på flyplassen i Santiago og ombord i et peruansk fly på vei til Miami.
30.100 prester, hvorav de fleste altså er svært gamle, skal betjene alle landets 205 lutherske menigheter.
Your last searches