Norwegian-Portuguese translation of prestere

Translation of the word prestere from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prestere in Portuguese

prestere
gevinstverb atingir, alcançar
  oppførendeverb representar, atuar
Synonyms for prestere
More examples
1.Andreas og jeg har jo skrevet om politikk i en årrekke begge to, og det er jo å håpe at vi kan prestere så pass at det holder til ståkarakter.
2.Disse ungdommene gjør de rette tingene uten å prestere noe.
3.Ikke alle dobbeltarbeidende kvinner med sultne unger og utålmodig mann har overskudd til e prestere det du antagelig mener med" veltillaget mat" så veldig ofte ?
4.Jeg tror jeg kan prestere bedre enn denne maraton i London, selv om jeg er klar over at det vil bli hardt å presse tiden nedover fra det nivået jeg nå er kommet på, sier hun.
5.Både turgjengere og andre bør ta en tur innom Norges Idrettshøyskole i helgen, og se hva våre fremste handicappede utøvere kan prestere.
6.DET er nedslående at det nest største politiske parti i hovedstaden tydeligvis er ute av stand til å prestere et seriøst, konstruktivt budsjettalternativ, ut fra byens faktiske økonomiske situasjon.
7.De hestefolk som Aftenposten har vært i kontakt med og som kjenner til" Pirko", sier at det er usikkert hva hesten vil være i stand til å prestere når den skal gå sine første løp.
8.De interesser som står på spill, fortjener nok et adskillig høyere" støynivå" enn det jeg har kunnet prestere.
9.De nye produktene (fra den tenkende boksen) vil komme til å kunne yde en rekke tjenester, f.eks. medisinsk diagnose, regnskapsanalyse, konsekvensvurderinger - risikoanalyser - konstruksjonsalternativer, og i det hele tatt funksjonere og yde tjenester på en måte ingen menneskehjerne eller noe ressursteam hittil har kunnet prestere.
10.Den skittkasting Aftenposten ellers har krydret sine skriverier med, vil jeg ikke kommentere, men bare beklage at en avis som mener seg å være seriøs, kan få seg til å prestere en slik simpel journalistikk.
11.Derimot finnes det mange barn som er utsatt for et sterkt press til å prestere, til å gjøre til lags, til å lykkes.
12.Det er grunn til å anta at praktiseringen av dette regelverk ikke forbedrer arbeidssituasjonen for de ansatte på ligningskontorene og kvaliteten av det arbeide disse på grunn av sin allerede anstrengte arbeidssituasjon har anledning til å prestere.
13.Det setter oss under et stort press ; vi er forpliktet til å prestere god og veloverveiet planlegging - ikke bare for økonomiens skyld.
14.Det spørs om ikke Albert Nordengen burde møtt frem igår og sett hva en skole kan prestere av vidd, humor og gratie.
15.Det var nemlig ingen champagnefotball danskene fikk lov til å prestere foran et feststemt hjemmepublikum.
16.Efter min mening må deltagerne i idretter det her er snakk om, få komme med i store internasjonale mesterskap uten å måtte prestere over evne først.
17.En bokfink som holdes isolert til den er vel året, og som i denne tiden ikke får høre andre fugler synge, vil aldri kunne prestere mere enn denne basissangen.
18.Et barn som presses, blir plaget av redsel for å mislykkes, for ikke å prestere raskt og godt nok.
19.Forholdet mellom Olof Palme og Ulf Adelsohn (til høyre) er ikke hjertelig, men et avmålt håndtrykk kan de prestere.
20.Forøvrig er det ingen som behøver frykte verre behandling enn hva deler av pressen selv kan prestere.
21.Førstehoppet var maks av hva jeg kan prestere, mens jeg i det andre kom for høyt med baken.
22.Han innførte lover som er enda verre enn hva Stalin kunne prestere.
23.Her dreier det seg i høy grad om et nært samarbeide mellom forfatter og oversetter, et samarbeide som går ut på mer enn å finne" riktige" betydninger og prestere feilfri grammatikk.
24.Hun setter spørsmålstegn ved" den vedtatte sannhet" at behovet for å prestere noe bare utvikles ved læring i miljøet.
25.Hva fire vokalister kan prestere når samtlige er supermusikalske, fikk vi bevist i Molde kino onsdag der gruppen" Vokal Summit" med Ursula Dudziak, Jeanne Lee, Jay Clayton og Bob Stoloff gjorde det nesten umulige med den menneskelige stemme.
26.Hvis du ber en gutt gi en god grunn for at gutter egner seg bedre som slakter enn jenter, vil han blant annet prestere å si at det er fordi gutter bedre tåler å se blod.
27.I stedet er mennesket blitt en varulv, tusen ganger farligere enn noe dyreriket kan prestere.
28.Ikke i den forstand at Senterpartiet vil kunne prestere store eller oppsiktvekkende sprang på de politiske meningsmålinger, for noen steder må man jo ta velgerne fra, og alt tilgjengelig underlagsmateriale viser at det under enhver omstendighet er små marginer i dette tilfelle.
29.Ikke mange kan prestere et slik Hallingkast efter 5 mils beinflying !
30.Jentene må prestere toppresultater for å få tilsvarende dekning.
Similar words

 
 

prestere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) presterepresterendeprestert
Indikative
1. Present
jegpresterer
dupresterer
hanpresterer
vipresterer
derepresterer
depresterer
8. Perfect
jeghar prestert
duhar prestert
hanhar prestert
vihar prestert
derehar prestert
dehar prestert
2. Imperfect
jegpresterte
dupresterte
hanpresterte
vipresterte
derepresterte
depresterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde prestert
duhadde prestert
hanhadde prestert
vihadde prestert
derehadde prestert
dehadde prestert
4a. Future
jegvil/skal prestere
duvil/skal prestere
hanvil/skal prestere
vivil/skal prestere
derevil/skal prestere
devil/skal prestere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha prestert
duvil/skal ha prestert
hanvil/skal ha prestert
vivil/skal ha prestert
derevil/skal ha prestert
devil/skal ha prestert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle prestere
duville/skulle prestere
hanville/skulle prestere
viville/skulle prestere
dereville/skulle prestere
deville/skulle prestere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha prestert
duville/skulle ha prestert
hanville/skulle ha prestert
viville/skulle ha prestert
dereville/skulle ha prestert
deville/skulle ha prestert
Imperative
Affirmative
duprester
viLa oss prestere
dereprester
Negative
duikke prester! (prester ikke)
dereikke prester! (prester ikke)
Your last searches