Norwegian-Portuguese translation of protestere

Translation of the word protestere from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

protestere in Portuguese

protestere
generellverb protestar
Synonyms for protestere
Anagrams of protestere
More examples
1.Dernæst maa jeg ogsaa protestere, naar Du for at skildre den ægteskabelige Eensformighed fortæller, at Sligt finder man end ikke i Naturen.
2.Dynastiet" ble den første skikkelige anledningen til å si ifra, til å protestere mot hva mange oppfatter som Marienlysts" folkeopplyserformynderi".
3.Hvis dere (USA) ikke slutter å protestere på vår bruk av tre ferske proffspillere i OL, så skal vi (Canada) sørge for at dere mister den gullmedaljen dere vant på hjemmebane i 1980.
4.Nei til atomvåpen ser det som en grunnleggende rett å kunne protestere åpent mot den trussel atomvåpnene representerer - selvfølgelig også når det gjelder atomvåpnene i ens egen allianse og på eget territorium.
5.Derfor vil vi protestere høylydt på det som nå er fremkommet.
6.Det er mot dette systemet at vårt folk i det minste siden 1912, da Den afrikanske nasjonalkongress ble grunnlagt, har forsøkt å protestere på fredelig vis, sa Tutu.
7.Dette må stå som et skammens mål for fotballfolket og Idrettsforbundet for alltid, fortsetter han, og mener at selv om bystyret i Drammen vedtok å ekspropriere 37 mål på Myhre Fruktgård, hadde det gått an for idrettsfolket å protestere.
8.Gjennom svenskene har vi hatt kontakt med advokater og familien til de fengslede, forteller Stoltenberg og understreker viktigheten av å protestere mot brudd på menneskerettighetene såvel i øst som i vest.
9.Hegnar kan protestere til han blir blå i trynet, men han kan ikke forvente å bli trodd, sa Kjell Thompson.
10.Hjelper det å protestere ?
11.Ingen turister vil protestere mot en slik avgift, mener Prytz.
12.Om man kaller deg en religiøs poet, vil du altså ikke protestere.
13.Uansett hva dere gjør for å protestere mot dette ondskapens system, vil det bli lagt merke til blant ofrene for dette system, understreker han.
14.Vi vil protestere overfor NRK Fjernsynet fordi de unnlot å gjøre oppmerksom på at det var Sveriges Radio / TV som hadde bestilt produksjonen av" Brennpunkt Barentshavet" som ble vist i norsk fjernsyn igår kveld.
15.Aftenposten kjenner til flere tilfelle der en passasjer har måttet protestere mot ukorrekt tilbakebetaling.
16.Andre demonstrasjoner, ledet av katolske prester og nonner, vil protestere mot presidentens politikk i mellomAmerika, og en rekke fredsgrupper i det nøytrale Eire vil protestere mot at eksponenten for den vestlige atomforsvarspolitikk besøker landet.
17.Bergman har, og det vil neppe noen protestere mot, som fikk oppleve" Etter prøven" igår kveld, betegnet sitt kammerspill uttrykkelig som TVteater.
18.Både på Handelshøyskolen og NTH vil man kanskje protestere.
19.De fem eksilpolakker som torsdag begynte en tidagers sultestafett på Universitetsplassen i Oslo for å protestere mot de forhold som de politiske fanger i landet lever under.
20.De formuende - de med store tall i bøkene - vil som ventet ikke protestere.
21.De greske kvinneorganisasjonene ventes å protestere mot begrensningen i den nye loven om at gifte kvinner må ha mannens godkjennelse for et svangerskapsavbrudd.
22.De kan bli så fininnstilt at de bare mottar praktisk talt nytrykkede sedler - eller så grovinnstilt at de uten å protestere tar imot selv amatørmessige forfalskninger.
23.De kan hverken forsvare seg eller protestere, de har ingen rettigheter vi må respektere og derfor heller ingen krav vi må ta hensyn til.
24.De mange grupper som i ØstEuropa har arbeidet aktivt mot atomvåpen i øst og vest og som idag uttrykker sin skepsis mot de nye sovjetiske opprustningsplanene i Tsjekkoslovakia og ØstTyskland, vil bli styrket i sin protest mot de nye opprustningplanene på sin side, dersom vi i vest benytter den frihet vi har til å protestere mot" vår" supermakts opprustningsplaner.
25.De satte kurs for delstaten Punjab for å protestere mot det militære angrep mot deres religiøse helligdom, melder militære kilder.
26.De vil protestere mot COBavtalen som gir amerikanske fly forsyningsmulighet for drivstoff, ammunisjon og annet materiell fra norske flyplasser i en krisesituasjon.
27.De vil protestere mot den borgerlige økonomiske politikken, slik den viser seg i statsbudsjettet og Oslobudsjettet.
28.Den Forente Familie i Norge arrangerte torsdag formiddag en demonstrasjon utenfor USAs ambassade i Oslo for å protestere mot fengslingen av den koreanske pastor Sun Myung Moon i USA for et par uker siden.
29.Den britiske regjering kan ikke efterkomme oberstens krav om at det i London skal være forbudt å protestere mot hans styre.
30.Den japanske regjering har besluttet å protestere overfor IWC, men først vil den forklare sin holdning for USA.
Similar words

 
 

protestere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) protestereprotesterendeprotestert
Indikative
1. Present
jegprotesterer
duprotesterer
hanprotesterer
viprotesterer
dereprotesterer
deprotesterer
8. Perfect
jeghar protestert
duhar protestert
hanhar protestert
vihar protestert
derehar protestert
dehar protestert
2. Imperfect
jegprotesterte
duprotesterte
hanprotesterte
viprotesterte
dereprotesterte
deprotesterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde protestert
duhadde protestert
hanhadde protestert
vihadde protestert
derehadde protestert
dehadde protestert
4a. Future
jegvil/skal protestere
duvil/skal protestere
hanvil/skal protestere
vivil/skal protestere
derevil/skal protestere
devil/skal protestere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha protestert
duvil/skal ha protestert
hanvil/skal ha protestert
vivil/skal ha protestert
derevil/skal ha protestert
devil/skal ha protestert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle protestere
duville/skulle protestere
hanville/skulle protestere
viville/skulle protestere
dereville/skulle protestere
deville/skulle protestere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha protestert
duville/skulle ha protestert
hanville/skulle ha protestert
viville/skulle ha protestert
dereville/skulle ha protestert
deville/skulle ha protestert
Imperative
Affirmative
duprotester
viLa oss protestere
dereprotester
Negative
duikke protester! (protester ikke)
dereikke protester! (protester ikke)
Your last searches