Norwegian-Portuguese translation of renovere

Translation of the word renovere from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

renovere in Portuguese

renovere
bygning verb reformar, renovar, restaurar
  tekniskverb reparar, restaurar, consertar
Synonyms for renovere
Anagrams of renovere
More examples
1.Jens Petter Ekornes personlig i samarbeid med Osvald Longva og selskapet Mørenot har også lansert en plan for å renovere to sjøboder på Brunholmen i Ålesund.
Similar words

 
 

renovere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) renovererenoverenderenovert
Indikative
1. Present
jegrenoverer
durenoverer
hanrenoverer
virenoverer
dererenoverer
derenoverer
8. Perfect
jeghar renovert
duhar renovert
hanhar renovert
vihar renovert
derehar renovert
dehar renovert
2. Imperfect
jegrenoverte
durenoverte
hanrenoverte
virenoverte
dererenoverte
derenoverte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde renovert
duhadde renovert
hanhadde renovert
vihadde renovert
derehadde renovert
dehadde renovert
4a. Future
jegvil/skal renovere
duvil/skal renovere
hanvil/skal renovere
vivil/skal renovere
derevil/skal renovere
devil/skal renovere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha renovert
duvil/skal ha renovert
hanvil/skal ha renovert
vivil/skal ha renovert
derevil/skal ha renovert
devil/skal ha renovert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle renovere
duville/skulle renovere
hanville/skulle renovere
viville/skulle renovere
dereville/skulle renovere
deville/skulle renovere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha renovert
duville/skulle ha renovert
hanville/skulle ha renovert
viville/skulle ha renovert
dereville/skulle ha renovert
deville/skulle ha renovert
Imperative
Affirmative
durenover
viLa oss renovere
dererenover
Negative
duikke renover! (renover ikke)
dereikke renover! (renover ikke)
Your last searches