Norwegian-Portuguese translation of rive ned

Translation of the word rive ned from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rive ned in Portuguese

rive ned
bygning verb demolir, pôr abaixo, derrubar, destruir
Synonyms for rive ned
Derived terms of rive ned
Anagrams of rive ned
Similar words

 
 

More examples
1.Det er jo blitt langt flere institusjoner, organisasjoner og personer som har interesser å ivareta og som føler ulyst ved å rive ned det som er bygget opp," slik underdir.
2.De forsøke å rive ned veggen mellom kirken og staten.
3.Dersom noen forøker å rive ned eller på annen måte ødelegge en riksrøys, risikerer vedkommende i henhold til en grensetraktat fra slutten av 1700tallet å bli hengt på stedet til skrekk og advarsel for andre.
4.Det er derfor både trist og ergerlig at typografene nå synes å ville rive ned det grunnlag vi er i ferd med å legge for en sunnere avisdrift, sier Dalen, som selvsagt også er enig i at det kan virke drastisk å ta bort et opparbeidet gode.
5.En høyreseier ved neste valg vil være en ulykke for dette landet, forklarer han, da risikerer vi bare å rive ned det vi har bygget opp efter Franco.
6.Kirkelig kulturverksted er en grasrotbevegelse, mener Kristiansen, uten angst for å gjøre noe" galt", det vil si gå nye veier for å rive ned båsene innenfor Kirken, og mellom Kirken og de som med mer eller mindre god grunn opplever seg å stå utenfor.
7.Dagens politikere ønsker å rive ned en av de muligheter kommunen har hatt til å medvirke til en ansvarlig boligpolitikk, nemlig rimelige tomtekontrakter.
8.Denne uverdige form for politisk agitasjon, hvor skremsler og usannheter brukes som bevisste virkemidler, kan bare bidra til å rive ned respekten for alt som har med politikk å gjøre.
9.Dessuten kan Amnestys respekterte navn bli misbrukt av dem som ønsker å rive ned grunnlaget for Norges selvforsvar.
10.Det de har gjort nå, til og med fysisk på dugnad, er å rive ned.
11.Det er ingen sak raskt å rive ned det vi har oppnådd på dette felt, f.eks. ved å åpne slusene for en langt sterkere offentlig stimulering av innenlandsk efterspørsel.
12.Det må være mulighet for å rive ned de kunstige skiller som gjør oss til undertrykkere og undertrykkede, seierherrer og tapere, bødler og ofre, venner og fiender...
13.Det vil ta meir enn 2 år å byggje opp det Ap. bruka 8 år på å rive ned.
14.Det ville bli langt flere institusjoner, organisasjoner og personer som hadde interesser å ivareta og som følte ulyst ved å rive ned det som var bygget opp.
15.En annen prest tilstod - tro det den som vil - at han hadde vært med på å rive ned en kirke.
16.Et generasjonsskifte på begge side av det som før kunne virke som en mur, det vil si hos såvel NSF som produsentene, har ført til en rasjonell nytenkning som bidrar til å rive ned det omtalte stengsel, som tidligere kunne være en hindring for det beste samarbeide.
17.For mange av den typen stevner vi hadde lørdag vil snart rive ned det alliansen har bygget opp omkring Bislett de siste årene !
18.Formannen i Nærkringkastingsnevnden, instituttleder Thorbjørn Wale ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad, fremholder ønsket om å rive ned oppfatningen av fjernsynet som et enveismedium, hvor et fåtall får slippe til.
19.Gang på gang er det å sette opp og rive ned stillaser, forteller Willy Arstad.
20.Hvor lenge vil Marienlyst være med og rive ned de positive holdninger hjem, barnehave, skole, kirke og ulike frivillige organisasjoner prøver å bygge opp blant barn og unge med tanke på deres egen velferd og et menneskeverdig samfunn ?
21.Hvordan lage et system som tilgodeser de nevnte mål uten å rive ned det positive som privat virksomhet i vårt helsevesen har bygget opp ?
22.I det hele tatt synes det som man på Aker, og sikkert også på mange andre sykehus, er i ferd med å rive ned" hospitalets murer" og bygge opp et fruktbart samarbeide med dem som er ute i marken til beste for den enkelte pasient.
23.Kanakene hevder at de er villige til å starte forhandlinger om selvstendighet og rive ned veisperringene som de siste dagene har lammet trafikken på Ny Caledonia, som ligger i det sydlige Stillehavet.
24.Kanskje kan den bidra til å rive ned noen murer mellom samfunnet og universitetet.
25.Man risikerer isåfall ikke bare å lure seg selv, noe aller minst Senterpartiet har råd til, men også å rive ned hele det politiske byggverk som borgerlige velgere har sluttet opp om.
26.Med sin åpne nysgjerrighet har de evnet å rive ned noen av de mange barrierene som skiller håndtegnede bilder fra fotografiske.
27.Men det er en ganske anstrengende måte å gjøre det på rive ned, flytte og bygge opp igjen.
28.Ofte har ikke folk øye for hva de kan gjøre med leiligheten, som for eksempel å rive ned en vegg.
29.SELV er Lill Lindfors opptatt av å rive ned gjerder mellom mennesker.
30.Tore Stubberud har ikke vært ute efter å rive ned en helligdom, for her er det ikke noe gudebil de å knuse.
Your last searches