Norwegian-Portuguese translation of rydde opp

Translation of the word rydde opp from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rydde opp in Portuguese

rydde opp
rengjøringverb organizar, arrumar
Similar words

 
 

More examples
1.Da vi for ca. et år siden innførte systemet med oppdeling av Oslo i sykehussektorer var dette nettopp for å rydde opp i mye rot som det tidligere har vært ved innleggelse.
2.Det er ikke realistisk politikk å tenke seg at departementet skulle komme inn og" rydde opp" hver gang det oppstår lokale problemer på områder der kommunen efter lovgivingen er tillagt ansvaret.
3.Det gikk ikke så bra i Garantiinstituttet for skip og borefartøyer, hvor De, som en erfaren forhandler, måtte rydde opp i sluttfasen ?
4.Det synes heller ikke å være denne regjerings ambisjon å rydde opp i det prisvillnis som dagligvareindustrien bærer ansvaret for å ha bragt inn i bransjen, sa Sauro.
5.Efter neste valg bør vi få en ikkesosialistisk regjering som kan rydde opp efter sosialistene, sier Fraga.
6.En dag vil statsministeren komme til oss og levere tilbake våre pass, når han trenger oss for å rydde opp i det kaos vi beveger oss inn i.
7.Gjenvalget er et resultat av at vi har holdt våre løfter om å rydde opp i amerikansk økonomi og legge grunnlaget for fred basert på styrke, hevdet Bush, som ble hilst med øredøvende begeistring av sine tilhengere i Houston i Texas.
8.Hensikten var å sikre Argentinas nye demokratiske regjering, ikke å rydde opp i problemene for amerikanske banker, fremholdt Regan.
9.Hvem er den nærmeste til å rydde opp i disse sørgelige forhold ?
10.Jeg går fra frokostbordet uten å rydde opp.
11.La meg med en gang slå fast at det ikke er vår oppgave å gå inn og" rydde opp" med hård hånd.
12.Likevel vil vi ta oss dette ad notam og rydde opp der det parkeres ulovlig.
13.Når tre fjerdedeler av lønnsoppgjørene tas ut lokalt, er det vel på tide at Norsk Arbeidsgiverforening gjør et lite forsøk på å rydde opp i eget hus, sa Totland.
14.Tvert imot ser jeg på dette arbeide som en stor og interessant utfordring, smiler Astrid Nøklebye Heiberg, som med sitt vanlige pågangsmot har begynt å rydde opp i begrepene om privatisert helsetjeneste.
15.Vi skal ikke" rydde opp" med hård hånd, men gi råd om hvordan arbeidet kan fungere bedre, lover professor Francis Sejersted.
16.Vi skal rydde opp efter vinterarbeidene i god tid før 1. mai, og skal gå i gang med beplantningen så fort telen er borte, sier Trana.
17.Alle disse særbestemmelser har gitt muligheter for tilfeldig og uensartet bruk av forvaltningslovens regler, og det er altså dette departementet nå ønsker å rydde opp i ved å sanere disse bestemmelsene og omskape paragraf 13 som en overordnet lov.
18.Alle disse urimeligheter er det nå på tide å rydde opp i, noe som i seg selv ville være et effektivt bidrag til en mer balansert budsjettsituasjon.
19.Alle nye regimer har villet rydde opp i forgjengernes korrupsjon.
20.Alt dette får myndighetene rydde opp i på beste måte.
21.Arbeidsbrakkene og de halvferdige fasadene i Karl Johan vil skjemme bybildet kommende 17. mai. Entreprenørene har imidlertid lovet å rydde opp mest mulig til 17. maifeiringen.
22.Asbestforliket har på meget kort tid bidratt til å rydde opp i et felt som fra før var alt annet enn klart, sier Støylen.
23.Avisen mener" at tiden var inne til å rydde opp i disse forhold" og oppfatter dette som" en kampsak hvor holdbarhetsdatoen forlengst er utløpt".
24.BOHLIN er på trygg grunn når han tar alle partier til inntekt for et ønske om å rydde opp.
25.Behovet for å rydde opp i Nigeria - i bredeste forstand var åpenbart - da de militære overtok makten.
26.Benkow understreket at det er nødvendig å rydde opp i villnisset av skatteregler for å få bukt med svart arbeide.
27.Blant annet ble det nødvendig å rydde opp i gamle ordninger med bilhold og andre ekstra godtgjørelser.
28.Brannvesenet måtte også ut for å rydde opp efter at trær blåste ned og sperret veier i Oslo under de hardeste vindkastene igår eftermiddag.
29.Både Barnevernet og fosterhjemssentralen gjør nå et krafttak for å rydde opp, og imens fortsetter barna sin hvileløse vandring.
30.Carmen gjør et fortvilet forsøk på å rydde opp i det verste rotet, men sant å si er det helt fåfengt.
Your last searches