Norwegian-Portuguese translation of søkende

Translation of the word søkende from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

søkende in Portuguese

søkende
generellnoun busca [f]
  foretak - mannnoun aspirante [m], candidato [m]
  foretak - kvinnenoun aspirante [f], candidata [f]
  mannnoun aspirante [m], candidato [m], concorrente [m]
  kvinnenoun aspirante [f], candidata [f], concorrente [f]
Synonyms for søkende
Derived terms of søkende
Similar words

 
 

More examples
1.Det er en film om et søkende og sanselig møte mellom en pubertetsgutt og en moden og eksotisk kvinne, spilt av Lise Fjeldstad.
2.Jeg har alltid vært søkende, på jakt efter noe annet enn den norske materialismen.
3.Men både De og forsvarsledelsen kjenner risikoen ved å benytte søkende torpedoer i trange norske fjordarmer hvor det under et ubåtsøk i fredstid vanligvis også vil være sivil skipstrafikk ?
4.Vi vil utgi et søkende tisskrift som garanterer åpenhet, i en tid hvor det letes efter mål og mening, og hvor det synes stadig mindre meningsfylt å plassere seg i en ideologisk eller politisk bås med alle sine holdninger.
5.Alltid følsomt søkende, ofte smertefullt, i visshet om at det eneste han visste helt sikkert, var at han var forpliktet til å være underveis.
6.Amy fra Wisconsin så på oss med såret og nesten søkende blikk før hun hostet dannet i damaskservietten og forsøkte å bringe stemmebåndet i orden igjen.
7.Arbeiderpartiets leder, Gro Harlem Brundtland, sa hun hadde et søkende, men avslappet forhold til Vestunionen.
8.At vi derimot er villige til å bruke skarpe våpen - inkludert søkende torpedoer - i det øyeblikk det ikke lenger er noen tvil om at inntrengeren i havdypet er ute i ulovlig ærend og ikke vil komme til overflaten, har ingenting med usiviliserthet å gjøre, og kan ikke sammenlignes med å skyte på et sivilt passasjerfly, slik den sovjetiske talsmann har uttalt.
9.Bak de tilsynelatende rolige ansikstrekkene lyser et intenst og søkende intellekt.
10.Ca. 10 000 elever i de videregående skoler i Oslo vil onsdag fra klokken 1300 samle seg foran Stortinget i en punktdemonstrasjon for å markere sin misnøye med Statens lånepolitikk overfor utdannelses søkende.
11.DE møter da også mange søkende mennesker på sin ferd.
12.Denne Wienerepoken i kunsten inkarnerer en" høyrebølge" par excellence, - politisk indifferent, dels drømmende og ornamentalt estetiserende, med sensuelle" dekadente" trekk a la Klimt, dels energisk borende og søkende i sjelslivets dybder og stemninger a la Schiele.
13.Denne sterkt soulinspirerte og rastløst søkende artisten har faktisk spilt inn plater i over 20 år uten å bli merkbart eldre.
14.Det må også være plass for en Helge Hognestad, en ærlig søkende prest, mente hun.
15.Det oppståtte tomrom kaller vi postmodernismen, et pluralistisk søkende kaos som reflekteres i det internasjonale kunstliv, in casu Veneziabiennalen.
16.Dette fordi man gjerne vil la folk møte uferdige såvel som ferdige arbeider satt inn i en sammenheng som gir plass for søkende og åpen allsidighet.
17.Dette har gitt mange søkende mennesker en meningsfylt oppgave å gå inn for.
18.Ebba Haslund har funnet sin vei ; den søkende kristnes.
19.Edvard Munchs grublende far satte også sitt sterke preg på den unge søkende maler og tilførte hans kunstneriske uttrykksform sine særpreg.
20.En eneste organisk søkende strek holder hele det sorte rektangel stangen.
21.Et enormt sug, noe søkende, noe musikalsk fra alle tider.
22.Foreldreløs som liten gutt, oppvokst i ulike miljøer, tidlig egen forsørger og med en omtumlet, søkende ungdomstid i Paris, omfatter det rike persongalleri i Sabatiers verk naturlig nok ikke så meget samfunnets støtter som de som klamrer seg fast i en utkant av dette.
23.Han fremholder at samtalene, som fant sted på amerikansk initiativ, var preget av en søkende, uforpliktende høyttenkning.
24.Han mener det er en kunstners plikt å være illojal mot en" sak" for derved å kunne stå fritt og forholde seg søkende til sannheten.
25.Han oppleves i sin kirkelige stilling som en prøve på Kirkens vilje og evne til å ta disse spørsmål på alvor og gi plass for tvilende og søkende mennesker, heter det.
26.Han var besatt av søkende uro.
27.Hans 47årige sønn Zacharias Heinesen er en skolert og sikker landskapslyriker med store konsise oppslag i oljefarver, og mere spontane, søkende strøk og rene farveakkorder i akvarellskisser.
28.Harald Sverdrup, Ludvig Eikaas, Odd Tandberg, Kåre Tveter tegner med sølvstift portretter av et kunstnersinn i refleksjon og følgelig opposisjon, en søkende skal.
29.Hennes siste rekord, statsborgerskap på ti dager, mens en kø på 70 000 søkende ble passert, var dråpen som fikk begeret til å flyte over.
30.Her gikk De liksom søkende i retning Pløens gate, og jeg tok en snedig omvei og stilte meg opp der torvet slutter på den siden.
Your last searches