Norwegian-Portuguese translation of samle sammen

Translation of the word samle sammen from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

samle sammen in Portuguese

samle sammen
velgjørenhetverb levantar, reunir
  samleverb coletar, juntar, acumular
  legge i haugerverb acumular, cumular, juntar, amontar

 
 

More examples
1.Allerede i løpet av dagen begynte vi å samle sammen en del papirer.
2.Benton mener at dyrene brukte kroken til å samle sammen kvister, blad og andre plantedeler som den senere halte inn i munnen med en kraftig tunge.
3.En temasamling om hesten, f.eks., går meget lenger enn til å samle sammen x antall frimerker med alle verdens hesteraser.
4.Hvis vi hadde klart å samle sammen, eller rett og slett stjele en god samling tomflasker, kunne vi prøve oss på farvehandleren.
5.Isis, hans hustru, bega seg gråtende avsted for å samle sammen sin husbonds legemsdeler.
6.Men snart viste det seg at norske kostholdsanalyser var for mangelfulle til vårt bruk, og vi måtte samle sammen kostholdsanalyser fra all verdens land, forteller Jansen.
7.Mondale har fylt sine lister med 116 kandidater, mens Hart ikke har klart å samle sammen flere enn 42 pluss 35 som han nærmest har adoptert fra kandidater som ikke lenger deltar.
8.Nærmere 50 000 kroner har trioen klart å samle sammen, litt av en sum for jentene, som dermed får lov til å delta i verdensmesterskapet.
9.Tre måneder har det tatt å samle sammen dette syvende billasset.
10.Turi åpnet vinduet mot fuglesangen nede fra forhaven, tvers over gaten, og tok noen dype drag av natteluften før hun begynte å tømme askebegere og samle sammen glass.
11.Vi kuttet litt på Tomaszewskis bart og limte det vi kunne samle sammen på" dobbeltgjengerens" overleppe.
12.Det er enorme mengder med tyvegods vi snakker om, og det er helt uforståelig for oss hvordan kvinnen har klart å samle sammen alt dette i løpet av tre måneder.
13.Når vi selv har greid å samle sammen 955 000 kroner, så er det da beskjedent å be om de resterende 300 000 mener hun.
14.Blystadbrødrene var også sentrale når det gjaldt å samle sammen aksjeposter i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, aksjer som senere havnet hos Norcem som overtok hele selskapet.
15.De resonnerte nok som så at i og med at hun levde så uhyre spartansk og sjelden eller aldri kjøpte seg et klesplagg, kunne hun ikke ha unngått å samle sammen en pen liten formue, som hun naturligvis oppbevarte hjemme.
16.Det vil bare tiden vise, men Knut begynner isåfall å få problemer med å samle sammen nok GPpoeng til å nå Grand Prixfinalen i Roma.
17.Men han er snar til å fremheve den positive betydning for koret ved at store og små, ofte barn og foreldre, jobber sammen med slike oppdrag og er med på å samle sammen penger til felles beste.
18.Men selv når kvinnen klarer å samle sammen de nødvendige dokumenter for å gå til privat søksmål, varer prosessen i det uendelige og resultatet er minimalt.
Your last searches