Norwegian-Portuguese translation of segmentering

Translation of the word segmentering from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

segmentering in Portuguese

segmentering
divisjon noun segmentação [f], divisão em segmentos [f]
  biologinoun segmentação [f]
Synonyms for segmentering
Similar words

 
 

More examples
1.Av sentrale temaer på årets Markedsting kan også nevnes et eget seminar om segmentering, eller oppdeling av markedet.
2.Det var ellers et variert tilbud på markedstingets første dag som omfattet seminarer i blant annet psykografisk segmentering, forhandlingsteknikk, problemer som oppstår når to partnere i en familie skal skape seg hver sin karri ere, og produksjon av reklame.
3.Efter de skandinaviske samferdselsministrenes møte på Åland tirsdag uttalte Jakobsen til Aftenposten at en" segmentering" av den avtalen som gir SAS en fortrinnsrett på ruteflyvning på utlandet, er urealistisk.
4.Ellers inneholder årets program blant annet seminarer om psykografisk segmentering, kjøpers bruk og misbruk av informasjon, bedriftsprofilering, markedsundersøkelser og kampanjeplanlegging.
Your last searches