Norwegian-Portuguese translation of sild

Translation of the word sild from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sild in Portuguese

sild
iktyologi noun arenque [m]
Synonyms for sild
Derived terms of sild
Similar words

 
 

More examples
1.Akk, disse avisene, imorgen pakker man inn sild i dem.
2.Av sild blir man snild.
3.Barn skal ikke ha det som sild i tønne !
4.Barn skal ikke ha det som sild i tønne".
5.I 1968 sang Ole Ellefsæter om" pottiter og sild, for å tenne en olympisk ild.
6.Maten er halve føda - resten er sild og poteter", sier et gammelt ordtak.
7.Skal barn ha det som sild i tønne ?
8.Barn skal ikke ha det som sild i tønne !
9.Dersom det blir massedød av sild her, blir disse områdene også straks stengt for sildefiske, får Aftenposten opplyst i Fiskeridirektoratet.
10.Det ble tatt opp ca. 250 hektoliter død sild med den spesialkonstruerte trålen igår.
11.Det ser ut til at fiskerne er litt for grådige når de holder på å fange sild.
12.Efter at de norske restriksjonene på området ble opphevet, har noen japanske handelshus allerede plassert forsøksordre på sild, sier Hiroyoshi Niwa, som er sjef for handelsseksjonen ved den norske ambassaden i Tokyo.
13.Endel av bakgrunnen for dette var at EF alene ga sine fiskere en kvote på over 100 000 tonn sild iår, uten avtale med Norge.
14.Fiskekvotene for sild i Skagerrak og Kattegat er ikke overholdt av Sverige og EFlandene, opplyser ekspedisjonssjef Trond Paulsen i Fiskeridepartementet til Aftenposten.
15.For salt sild som er modnet i tretønne er best, sier direktør Sunde på Axelsens tønnefabrikk.
16.For å få levere og derved skaffe penger i egen lomme, har altfor mange fiskere latt kjøpere få dobbelt så mye sild som det står på sluttseddelen.
17.Har fiskerne muligheter for å omsette sild som eventuelt overskrider kvotene ?
18.Hun lager jo så masse deilige silderetter for tiden, og sild er da virkelig noe å løpe på.
19.Hva er årsaken til at seien forsvinner fra de områdene hvor sild trenger inn ?
20.Men det streikende barnehavepersonell påpekte at dette kan føre til at barn blir stuet sammen som" sild i tønne" ?
21.Norske fiskere må få større kvoter både av lodde, sild og makrell utover høsten, krever Norges Fiskarlag.
22.Riktignok kan selen ta endel sild, men det er nok torskefisket det er verst for.
23.Sei og sild beiter på samme åteforekomst på grunnene utenfor kysten, og så snart sildestimene har" satt" seg, holder seien seg borte, forteller Harald Bollvåg i Nordland Fylkes Fiskarlag.
24.Selv om det hender at seien blir stående der det er sild, vil det være umulig for seinotfiskerne å sette ut fangstutstyret her.
25.Silda flyter iland på høyvann, og når det fjærer blir det en kamp med tiden for å plukke opp mest mulig sild langs strendene.
26.Totalt regner vi med at fisket efter norsk vårgytende sild vil komme opp i godt, gammelt omfang om fire - fem år, slik forskerne ser på det idag.
27.Vi fikk opp ca. 850 hektoliter med død sild igår.
28.Vi forsøker å hente opp sild så lenge det er forsvarlig, men mannskapene må nå kle seg ekstra godt.
29.Vi har hittil trodd at det var 5000 hektoliter død sild, men nå utelukker vi ikke at det kan være mer, sier Storhaug.
30.Vi tar sikte på å nå frem til en avtale om gjensidig regulering av fellesbestanden inklusive sild for 1985, opplyser ekspedisjonssjef Trond S. Paulsen i Fiskeridepartementet til Aftenposten.
Your last searches