Norwegian-Portuguese translation of skift

 
 

More examples
1.En mulighet er å engasjere flere arbeidere, en annen kan være å drive med tre skift i stedet for to, slik vi gjør idag.
2.Forholdet idag er at arbeidsgiverne ikke alltid innkaller vikarer ved sykdom eller fravær, noe som igjen innebærer underbemanning på plattformene og de enkelte skift.
3.Intensiteten er mye større ombord i disse båtene hvor vi arbeider 12timers skift.
4.Rett nok får de som arbeider på skift noe kompensasjon i form av kortere arbeidstid, men dette kan aldri erstatte de medisinsk og sosialt negative virkningene, sier Bjørn Erikson.
5.Tilsammen er vi seks karer som arbeider på skift, forteller Ransve.
6.Vi jobber to skift - foruten lørdag, og søndag for de som kan.
7.Vi møtes gjerne her og sludrer litt, spiller kort eller biljard før eller efter et skift.
8.140 personer har arbeidet på skift og Ramstad skole i Bærum har vært innsamlingssted.
9.400 mann arbeider tre skift for å fullføre Heimdaloppdraget.
10.Arbeidet foregår i bare ett skift.
11.Bortsett fra ovnene hvor porselenen blir brent og som går døgnet rundt, arbeides det bare ett skift, og i løpet av disse åtte timene blir det produsert rundt fire millioner gjenstander.
12.Da fikk han også høre at egypterne slavet med pyramidebyggingen i halvannet århundre, og at de var blitt tvunget til å slite og slepe i 30 år, i tremåneders skift med et hundre tusen mann i hvert skift.
13.De arbeider på skift, slik at kontoret er bemannet hele døgnet.
14.De fire store TVselskapene får en journalist hver, mens to teknikere på skift skal betjene dem alle.
15.De får ikke mye tid på land, de ni sjøfolkene som i to skift seiler Veritasbåten" Røyksund" dag og natt til havner i Norge, Sverige og Danmark.
16.De to andre foreslår dette med unntagelse av institusjoner og etater med faste turnusordninger og skift som må bemannes, f.eks. sykehus og sykehjem.
17.Den viser at risikoen for hjertesykdommer og hjertekrampe øker med 50 prosent efter to år for dem som arbeider på skift.
18.Den ødelagte sagbygningen beskjeftiget vel 30 mann, fordelt på to skift.
19.Derefter går det på skift med en mor ad gangen, som deltar i husets gjøremål og aktiviteter.
20.Dessuten er det mulig å arbeide skift.
21.Det arbeides i to skift : fra 10 til 16 og fra 16 til 24.
22.Det er så trangt at fangene må sove på skift.
23.Det har vært så stor interesse for de nye ishockeykøllene som er utviklet i samarbeid mellom Madshus Skifabrikk og Volvoselskapet Jofa at Madshus i vår vil produsere køller med tre skift.
24.Det vil for mange gi opptil flere skift av transportmiddel for å nå bestemmelsesstedet.
25.Det ville nemlig blitt en alvorlig belastning å overføre en så stor arbeidsgruppe til skift, kveldsog søndagsarbeid.
26.Disse går på skift annenhver uke.
27.Efter en intens anleggsperiode der de ansatte ved entreprenørfirmaet Arne O. Lund fra Larvik har jobbet to skift siden 15. juni, ser banen meget tiltalende ut foran innvielsen torsdag kveld.
28.Efter henstilling fra riksmeglingsmann Bjørn Haug (bak) sendte Jern og Metallformann Lars Skytøen (foran) et nytt skift ut i arbeide i natt, og Mekaniske Verksteders Landsforening utsatte sitt lockoutvarsel.
29.En bag med bleier, melkepulver, litt skift og noen medisiner var bagasjen som fulgte med barna.
30.For å unngå forsinkelser i arbeidet med Asker og Bærums nye vannverk ved Holsfjorden, setter anleggsledelsen nå inn et ekstra skift i tunnelarbeidet.
Your last searches