Norwegian-Portuguese translation of slå

Translation of the word slå from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slå in Portuguese

slå
klå oppverb surrar, espancar
  hodeverb bater, golpear
  klokkeverb tocar, soar
  hjerteverb palpitar, pulsar, bater
  telefonverb discar
  jamførelseverb exceder, superar, ofuscar o brilho de, fazer melhor
  oppmerksomhetverb ocorrer
  idéverb passar pela mente, vir à mente, ocorrer
  formålverb bater
  sportverb derrotar, arrasar [informal], dar um surra em [informal]
  personverb golpear, bater
  beseireverb vencer, abater, derrotar
  piskeverb surrar, espancar, sovar, cobrir de pancadas
Synonyms for slå
Derived terms of slå
helt lamslått, anslå, tilbakeslåing, avslå, beslå, bli slått, fastslå, fastslå gjennom dom, fastslått regel, feilslått, foreslå, foreslå som, underslå, oppbevaringslås, fullt utslått, sammenslåbar, kombinasjonslås, kjøpslå, lamslå, nedslå, nedslående, nedslått, nedslåtthet, ormslå, protesten er avslått, rådslå, rådslå om, sammenslåing, slå av, slå av en bit, slå av på, slå dank, slå kollbøtte, slå en rem om, slå i, slå i biter, slå i seg, slå igjen, slå i hjel, slå ille ut
Anagrams of slå
More examples
1.Bare Jesse Owens kan slå Carl Lewis".
2.Delt ansvar" ved overproduksjon er en farlig vei for Staten å slå inn på.
3.Dere må for all del ikke nøle, men slå til med en gang.
4.Dersom NATO legger stor vekt på raske våpen (raketter) for å slå ut motpartens flyplasser og knutepunkter i konsentrerte angrep, øker presset om tidlig og omfattende våpeninnsats i spente situasjoner og krig.
5.Det er å slå ned stolper og å strekke flettverk.
6.Dommen har også i urimelig grad latt en stilltiende akseptert uorden i Diakonhjemmets sosialhøyskoles praksis, i strid med intensjonene i Diakonhjemmets lover og regelverk, slå ut i arbeidsgivers disfavør.
7.Du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, men du skal slå ham ihjel ; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme.
8.Egentlig hadde også vi håpet å trekke Stjernen, men det er helt i orden at det i stedet ble VIF vi må slå for å komme til NMfinalen," mente Furusets ishockeyformann Stein Myhren.
9.En av stjernespillerne til VIF ble utvist og spillere fra vårt lag så sitt snitt til å slå av en prat.
10.Er det noen som kan slå meg nå ?
11.For store grupper med boliglån, vil en generell senking av renten, slå langt gunstigere ut enn de skattelettelser som Willochregjeringen hittil har tilbudt vanlige lønnsmottakere.
12.HUSK SLÅ INN VINGEN" står det granngivelig å lese med illevarslende røde bokstaver på en stolpe i rundkjøringen.
13.Har han lov til å slå meg," spurte forknytte hustruer.
14.Har jeg lov til å slå igjen ?
15.Hun er håpløs å slå.
16.Husk pater Popieluszko"," gestapo" og" slå ikke dine brødre".
17.Hvorfor ikke spare litt for å vinne enda mer ?"," Unn deg litt spenning og chansen til å vinne en" Jubel"TV !"," Hvorfor ikke slå to fluer i ett smekk ?".
18.Ikke, sa han, skal du slå meg ihjel ennå.
19.Ikke slå din bror for penger" og" vil tilgir, slutt dere til oss".
20.Jeg hadde full hyre med å få mor til å slå seg til ro med at brevet bare var sinnssvakt tøv, sier en kvinne til Aftenposten.
21.Jeg har da tenkt å slå henne !
22.Jeg kan slå fast at dette ikke er en bagatellmessig sak.
23.Jeg kan uten reservasjon slå fast at jeg fullt ut deler Norges Dyrebeskyttelsesforbunds syn i denne saken.
24.KGB" var lenge favoritt, inntil fjorårets seierherre familien Brudeli fra Trøgstad med" Adundas" greide å slå dem.
25.Konemishandler" er et pent uttrykk, skal vi tro Tina, og til slutt så havnet hun på sykehus, der pulsen hennes stoppet å slå.
26.Molde bør jo slå til med en gang, jeg kan ikke huske å ha vært så overrasket på lenge, både over Mona og An thony.
27.Nattens krigere" var bygget på Xenofons" Anabasis" - og krigerne som måtte slå seg gjennom fiendeland for å komme hjem igjen - i dette tilfelle deler av New York.
28.Nå hadde jo ikke denne" nyheten" blitt like løssalgsvennlig hvis noen i Dagbladet hadde tatt seg tid til å slå opp i en egnet ordbok for å skaffe seg rede på hva som egentlig ligger i begrepet valutareserver.
29.Samtidig som LO her vil slå ring om fellesgodene og den fulle sysselsetting, står en beinhardt på kravet om en femte ferieuke, lik arbeidstid for alle på 37.5 timers uke og valgfri pensjonsalder fra 62 til 67 år.
30.Sitatet fra Isvestija er jo egentlig ikke så sensasjonelt, eftersom vi vet at Sovjetlederne på alle måter forsøker å slå en kile inn mellom USA og VestEuropa, men det viser hvem som står bak forslaget om" Norden som atomvåpenfri sone".
Similar words

 
 

slå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) slåslåendeslått
Indikative
1. Present
jegslår
duslår
hanslår
vislår
dereslår
deslår
8. Perfect
jeghar slått
duhar slått
hanhar slått
vihar slått
derehar slått
dehar slått
2. Imperfect
jegslo
duslo
hanslo
vislo
dereslo
deslo
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde slått
duhadde slått
hanhadde slått
vihadde slått
derehadde slått
dehadde slått
4a. Future
jegvil/skal slå
duvil/skal slå
hanvil/skal slå
vivil/skal slå
derevil/skal slå
devil/skal slå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha slått
duvil/skal ha slått
hanvil/skal ha slått
vivil/skal ha slått
derevil/skal ha slått
devil/skal ha slått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle slå
duville/skulle slå
hanville/skulle slå
viville/skulle slå
dereville/skulle slå
deville/skulle slå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha slått
duville/skulle ha slått
hanville/skulle ha slått
viville/skulle ha slått
dereville/skulle ha slått
deville/skulle ha slått
Imperative
Affirmative
duslå
viLa oss slå
dereslå
Negative
duikke slå! (slå ikke)
dereikke slå! (slå ikke)
Your last searches