Norwegian-Portuguese translation of smidig

Translation of the word smidig from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

smidig in Portuguese

smidig
løsningadjective engenhoso, eficaz
  kroppadjective flexível, ágil, gracioso, desenvolto
  tekniskadjective flexível, maleável
Synonyms for smidig
Derived terms of smidig
Similar words

 
 

More examples
1.Pelle Svansløs" er attpåtil smidig og velskapt.
2.Det kjøres et barnehavesystem som er altfor rigid og lite smidig.
3.En dyktig breakdanser er hurtig og smidig.
4.Engelskmennene med sin utstrakte bruk av bøtelegging av promillekjørere har trolig et mer smidig system enn det norske.
5.Jeg er en vanlig borger som kan bli overkjørt av samfunnet hvis jeg ikke er smidig.
6.Men det amerikanske firmaet har vist seg veldig smidig dette året, sier Grete og ektemann Jack, som ikke tror at Xerox vil trekke Grete for penger til tross de nevnte mangler i Gretes oppfølging.
7.Nødvendige reguleringer må administreres smidig og raskt.
8.AIF tar også til orde for en utvidelse av familiebegrepet, samtidig som muligheten til familiegjenforening blir reell og smidig.
9.Arbeid deigen kraftig til den er smidig og glatt.
10.Arbeid deigen til en smidig farse.
11.Arbeid massen smidig.
12.Blant årsakene til at det kan være mulig å dempe veksten i boutgiftene, understreket statsråden en mer smidig markedstilpasning i den eksisterende boligmasse, og dessuten en dempning av omkostningene ved bygging av nye boliger.
13.Bruken og tilgangen til ny teknologi, fleksible arbeidsmåter, nye organisasjonsmønstre og en smidig personalforvaltning må inngå i en samlet vurdering før en går i gang med konkrete tiltak.
14.De lærer at organisering er helt nødvendig og at alle må følge med i manøvreringen for at seilasen skal bli smidig.
15.Den er smidig og grasiøs, stolt og selvstendig, men samtidig barnslig og lekelysten.
16.Den er smidig og grasiøs med kraftige muskler og kan klatre og hoppe med den største selvfølgelighet, bevege seg lydløst, se i nattemørket og høre lyder som er uhørlige for det menneskelige øre.
17.Den som skal omgjøre NIF fra en elefant med lyskestrekk til en smidig panter efter anbefalinger fra rasjonaliseringsbyrået IKO.
18.Dermed ble det folkedans, klassisk og moderne dans, noe som efterhvert forandret den keitete, robuste skikkelsen til en smidig pikekropp med sans for rytme og plastiske bevegelser.
19.Det er ikke alltid nødvendig å bruke vekter for å oppnå styrke og en smidig fysikk.
20.Det er også et behov for en samordning av det tilsyn fylkeslegene er pålagt med sikte på et mest mulig effektivt og smidig tilsyn.
21.Det gjelder derfor å få til en smidig ordning, slutter Dørum.
22.Det lyse trivelige Galleri T3 på Lillestrøm drives med fast og smidig hånd av søskenparet Tine og Jørn Takla.
23.Det var barn og mange eldre mennesker med i toget, men evakueringen skjedde svært smidig, sier Skas.
24.Dette er et av de forslag Regjeringen vil fremlegge for Stortinget til høsten for å gjøre" gjestepasientordningen" mer smidig.
25.Du var spenstig og smidig dengang.
26.Ein fast politikk kan og vera smidig.
27.Elisabeth Thams har - som alltid - signert en poetisk sikker og scenisk smidig oversettelse.
28.En elegant og smidig Lars Andreas Larssen utfoldet seg som" programleder" før starten på en TVpaneldebatt om atomopprustning, krig og fred, skrevet av svensken Jan Bergquist med utnyttelse av mediets krefter foran og ikke minst omkring skjermen.
29.For å få til en smidig tilpassing av alle disse hver for seg viktige interesserer, trengs det et fortrolig samarbeide.
30.Fordelen ved på denne måte å gjøre" kurvsystemet" mer smidig er at den almindelige tilpasning som finner sted ved store devalueringer, neppe ville bli utløst i samme grad ved en valutaendring på la oss si to prosent.
Your last searches