Norwegian-Portuguese translation of snakk

Translation of the word snakk from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snakk in Portuguese

snakk
meningsløsnoun falação [f], besteira [f], baboseira [f (informal)]
  pratendenoun bobajada [f], conversa fiada [f], blablablá [m], lengalenga [f]
  barnnoun tagarelice [f], blablablá [m]
  vektnoun papo-furado [m (informal)], conversa fiada [f], bobajada [f], besteira [f]
  småpratnoun conversa fiada [f], conversa mole [f], tagarelice [f]
Synonyms for snakk
Derived terms of snakk
Anagrams of snakk
Similar words

 
 

More examples
1.Det innbærer at vi fremdeles står svakt industrielt rustet når det er snakk om å ta vår del i nye og gamle markeder.
2.Fett" er ikke bare fett lenger, når det er snakk om 120 forskjellige fetttyper.
3.For det fjerde står vi overfor spørsmål som vedrører kjernevåpenterskelen," sier Holst, og det er jeg helt enig med ham i, dersom det var snakk om å satse massivt på langtrekkende rakettsystemer - slik russerne gjør - som kan" levere" både konvensjonelle kjemiske og kjernefysiske ladninger.
4.For langdistanseløpere er det ikke snakk om hvor gammel man er, bare om hvor gammel man føler seg.
5.Hør her dommer Kristiansen - snakk ikke sånn til en blivende seriemester ! synes det som om VIFs Bjørn Kolsrud sier under søndagens kamp mot Furuset på Amfin.
6.Men det er en konklusjon det etter vår mening ikke må bli snakk om å fravike.
7.Noen strabasiøse vandringer blir det ikke snakk om", het det vakkert i brosjyren.
8.Snakk med oss lærer, ikke til oss !" - Denne enkle formulering gir i korthet den moderne pedagogisk rettesnor når det gjelder kunstformidling i skolene.
9.Vognenes komfort er så dårlig at ingen orker reise så langt med dem," sa mange da det ble snakk om å forlenge Lilleakerbanen til Bekkestua på 20tallet.
10.Akershus Energiverk har overhodet ingen hjemmel for å konfiskere Asker og Bærums eierinteresser i kraftanleggene på Venga og i Uvdal, og jeg ser ingen risiko for at vi skal miste de verdier det her er snakk om.
11.Bare her i MidtNorge har vi mellom 800 og 1000 barnløse som ønsker hjelp, men jeg vil understreke at det ikke her er snakk om etablering av en privat" prøverørsklinikk", men en klinikk bygd inn i en stiftelsesmodell.
12.Bestemmelsen gjelder generelt all sprogbruk i statstjenesten når det er snakk om informasjoner til det brede publikum, sier han.
13.Bortsett fra svenskekampen er det snakk om dobbeltlandskamper på Jordal Amfi, i Hamarhallen og i Askerhallen, opplyser vår nye ishockeypresident, OleJacob Libæk.
14.Da blir det iallfall ikke snakk om utvidelser.
15.De lagene vi skal spille mot i treningskampene, møter vi ikke igjen før et stykke ute i sesongen, og da er det snakk om" andre" lag, mener han.
16.Det blir altså ikke snakk om å bite i bro. ?
17.Det blir cirka 20 000 kroner, så noen stor sum er det ikke snakk om, men i en trengt situasjon teller hvert øre.
18.Det blir et skjønnsspørsmål i hvert tilfelle hvor langt vi kan strekke oss, men generelt er det snakk om mindre vinningsforbrytelser, mindre håndgemeng eller konflikter som ikke er direkte farlige for offeret.
19.Det blir her i første rekke snakk om en dramatisk modernisering og forandring av vår støtfangerproduksjon.
20.Det blir ikke snakk om å trappe ned.
21.Det er altså snakk om store tall, og da syntes vi at Sverige skulle legge vekt på å stå frem og presentere seg skikkelig ved en sentral begivenhet som denne messen.
22.Det er antagelig snakk om såkalt" lett klientel" og det er nå engang slik at vi lever i et land hvor alle skal ha lang ferie, og da må slike tiltak av og til bli nødvendige.
23.Det er bare snakk om tid før Ernst Vettori slår til for fullt.
24.Det er blitt altfor mye snakk om penger - 2 millioner kroner - når det gjelder Banzai.
25.Det er det ikke snakk om i mitt tilfelle.
26.Det er forøvrig snakk om å utgi en tilsvarende, mer generell orientering for hele landet.
27.Det er fremdeles for tidlig å si hva slags parkering det er snakk om, fra trafikksjefens kontor er det nemlig kommet signaler om at anlegget egner seg dårlig som alminnelig parkeringshus.
28.Det er første gang vi overhodet har hørt snakk om" Ligaen av 23. september", sa visekriminalinspektør Bent Schrøder trett.
29.Det er her snakk om en liten gjeng som skiller seg sterkt ut fra de andre og det store flertallet.
30.Det er her snakk om å gjøre de helt forberedende undersøkelser for å skaffe frem mest mulig data før konsesjonstildelingene.
Your last searches