Norwegian-Portuguese translation of spørreskjema

Translation of the word spørreskjema from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spørreskjema in Portuguese

spørreskjema
generellnoun questionário [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Derfor håper vi at publikum vil svare på de 5 spørsmålene på vårt spørreskjema, slik at vi kan få kartlagt folks behov for banktjenester.
2.Jeg vil ikke sende ut noe spørreskjema, men de som har hatt problemer bør skrive til Industridepartementet, så skal vi se hva vi kan rette på, fremholdt Syse i et foredrag igår.
3.Vi har allerede utarbeidet et spørreskjema til hjemmesykepleierne.
4.361 kvinnelige studenter svarte nylig på et spørreskjema.
5.45 av 52 krisesentre og nødtelefoner pr. oktober 1983 svarte på et spørreskjema.
6.Alle FNs medlemsland har ellers fått tilsendt et spørreskjema til hjelp i rapporteringen til Nairobikonferansen.
7.Alle elevene får et spørreskjema efter fem dagers opphold.
8.Av 400 ungdommer som fikk spørreskjema, har 338 svart på spørsmålene.
9.Bare vel halvparten av de kommunene som har svart på Grunnskolerådets spørreskjema sier at de følger opp elever som ikke begynner i videregående skole.
10.Bilbransjeforbundet sendte torsdag et spørreskjema til samtlige Shellstasjoner for å lodde interessen for søksmål og for å få en oversikt over hvor mye bensinsalget har gått ned.
11.De har sendt et spørreskjema til 1200 av kvinnene som fikk tilsendt brosjyren.
12.De startet med å sende et spørreskjema til tvillingforeldre over hele landet, og boken er bygget opp omkring svarene som innkom, samt forfatternes egne erfaringer.
13.Den bygger på et spørreskjema som ble utsendt til 112 personer, hvorav 80 ble besvart.
14.Det er derfor laget et detaljert spørreskjema slik at skolen kan danne seg et inntrykk av hva potensielle elever egentlig har behov for.
15.Efter å ha sendt ut et spørreskjema til 1000 tilfeldig valgte medlemmer - og med svar fra 800 - har han foretatt en statistisk undersøkelse som gir et ganske klart bilde av medlemsmassen i landets største ikkereligiøse livsynsorganisasjon.
16.Eiere av andeler i hytter eller ferieleiligheter kan nå vinne et opphold på et feriested i Norge dersom de returnerer et spørreskjema utfylt med navn og adresse til Samferdselsdepartementet.
17.Elevene skal først besvare et kort spørreskjema før avgang nå til sommeren.
18.En ukorrekt opplysning på det utdelte spørreskjema kan være en indikasjon på at vedkommende ikke bør gis klarering.
19.Et omfattende spørreskjema blir nå sendt ut, og gjennom dette håper man å få klarlagt både hvor utbredt sjøsyken er, og hvordan den enkelte opplever fenomenet.
20.Et representativt utvalg på 2000 nordmenn har i disse dager fått seg tilsendt et meget omfattende spørreskjema fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).
21.Et spørreskjema ble sendt ut til et utvalg av befolkningen, med svarfrist i forrige uke.
22.Helsedirektoratet bearbeider nå svarene fra et spørreskjema som er sendt til alle gynekologiske avdelinger om omfanget av og forholdene rundt inseminasjon.
23.Hvis EFkommisjonen finner å ville godta denne klagen, efter å ha mottatt svar på et spørreskjema som er sendt bedriftene utenfor EF, kan den innføre en tildels betydelig beskyttelsestoll for egne produsenter.
24.I tillegg er det ved arkivstudier, og ikke minst et meget detaljert spørreskjema som overraskende mange av de tidligere elevene har svart på, utarbeidet oversikter og statistikker som er meget instruktive.
25.I tillegg vil det også bli sendt ut et enkelt spørreskjema til samtlige over 70 år.
26.I undersøkelsen vil alle pedagoger på sykehus få et spørreskjema å besvare, mens et utvalg senere blir intervjuet om mål og metoder i det pedagogiske arbeidet for de unge pasientene.
27.Ifjor sendte vi spørreskjema rundt for å få oversikt over hvordan serveringen ordnes.
28.Med et spørreskjema som forurensningstilsynet har utarbeidet i samarbeide med Norges Rutebileierforbund, skal man prøve å finne frem til tiltak som kan begrense omfanget av støy og avgassproblemer fra bussgarasjer og bussterminaler.
29.Med informasjonsstand, spørreskjema, grilling og underholdning utenfor banken tiltrakk den seg folks oppmerksomhet.
30.Men for å få fullstendige salgstall for forrige uke besluttet vi mandag å sende ut ytterligere et spørreskjema til Shellforhandlerne.
Your last searches