Norwegian-Portuguese translation of sperre

Translation of the word sperre from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sperre in Portuguese

sperre
typografiverb espaçar, dar espaço
Synonyms for sperre
Derived terms of sperre
Anagrams of sperre
More examples
1.Høvdingen", som har vært Norges mest omtalte film det siste året og som fikk filmkritikere til å sperre opp øynene og kvesse pennen, vil ikke bli vist på Kilden kino i Sem.
2.De må fjerne de hindringer som de brukte til å sperre veien til forhandlinger, uttalte han.
3.Det finnes ingen aldersgrense for noen politikere på Stortinget, og det bør heller ikke være noen slik, sa Guttorm Hansen, som håpet det vil bli oppfatte som fritagelsesgrunn og ikke som noen" sperre" for kandidater som er over 60 år.
4.Det går en fysisk sperre som Berlinmuren ved Øvre Slottsgate, sa en butikkeier.
5.Loven gir adgang til å legge inn en sperre hvis et parti ikke får et ordinært mandat.
6.Når fortidens handlinger ikke gir straff nok, vil man sperre dem inne av frykt for hva de kan tenkes å finne på i fremtiden.
7.Som en sperre.
8.Vi måtte oppgi et forsøk på å sperre utgangen, simpelthen fordi fangene var flere enn oss.
9.Vi vil nå vurdere å sperre flere utsatte fjordarmer for slikt fiske, men jeg kan ikke se at det blir aktuelt å gi forbud mot slikt fiske.
10.Å sperre hardkokte kriminelle inne og kaste nøkkelen er den beste form for våpenkontroll vi kan få, sier Reagan.
11.Advokat Mette Borchgrevinks artikkel i Aftenposten den 18. juli fikk meg til å sperre øynene opp.
12.Av en eller annen grunn anser vi det for mer sivilisert å sperre folk inne i ett år, enn for eksempel å" stinge" dem gjennom hånden, som våre råbarkede forfedre foretrakk.
13.Avdelingsingeniør Svein Dukefos ved Veikontorets vedlikeholdsavdeling opplyser til Tønsbergs Blad at det vil bli nødvendig å sperre en kjørebane i store deler av den tid arbeidene pågår.
14.Bare Hans Sperre jr. greide sin oppgave, men også han var ute i hardt vær, mot Geir Waaland.
15.DE som vil sperre kulturbegrepet inne i konsertsaler og museer, får ha oss unnskyldt - vi synes dette var en fulltreffer.
16.DET at folk er homofile skal ikke sperre dem ute fra norsk styre og stell.
17.Da anmeldelsene begynte å strømme inn fra fjern og nær, valgte politiet å sperre disponentens postboks i Eidsvoll.
18.De dårlige resultater som oppnås ved å sperre hele befolkningsgrupper inne gjør at tiltroen til fengselssystemet er blitt så frynsete i massemediene og i befolkningen at en omlegning begynner å presse seg frem i vår del av verden, mente Mathisen.
19.De forteller om lovregulering og sperre av fiske fra 1. januar til 31. april.
20.De lange referater i polske aviser utelater riktignok de mest sjokkerende detaljer om mishandlingen av den hjelpeløse pater Popieluszko, men de inneholder likevel mer enn nok til å få mange polakker til å sperre øynenen opp av forbauselse over at slikt kommer på trykk.
21.De som ivret for at Benigno Aquino skulle vende hjem efter sine år i eksil i USA, betraktet den driftige opposisjonslederen som en sperre mot truslene om et militærkupp og et offisersstyre.
22.De sovjetiske styrker prøver å sperre grensen mellom Pakistan og Afghanistan, men det tyder på at de sovjetiske tropper ikke klarte å nedkjempe Massoud i sommer.
23.De tegnet seg for tilsammen 110 000 aksjer, men i og med at 50 000 var grensen, ble det satt en sperre.
24.Den baseog atompolitikk vi har ført gjennom hele efterkrigstiden er en effektiv sperre i så henseende.
25.Den første lange historien i" Villmannshytta ved Glesa elv" får meg til å sperre øynene opp.
26.Denne FIFAbeslutningen er langtfra den første som har fått folk til å sperre øynene opp de senere årene.
27.Derfor var det selvfølgelig bare en tilfeldighet at vi kom til å sperre veien for raskeste jente, Kristine Ødegaard.
28.Dersom svenskene har klart å sperre alle de trange og grunne passasjene i området, og klarer å holde ubåtene innenfor dette området, er mulighetene store for at de tilslutt finner dem og får dem opp, mener de militære ekspertene.
29.Det bør vurderes å lage sperre slik at rike avisbedrifter - og de finnes det mange av - ikke skaper konkurransevridning på denne måten.
30.Det er bygget en voll ved siden av veien, men denne var i helgen ikke solid nok til å hindre massene i å sperre kjørebanen.
Similar words

 
 

sperre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sperresperrendesperret
Indikative
1. Present
jegsperrer
dusperrer
hansperrer
visperrer
deresperrer
desperrer
8. Perfect
jeghar sperret
duhar sperret
hanhar sperret
vihar sperret
derehar sperret
dehar sperret
2. Imperfect
jegsperret
dusperret
hansperret
visperret
deresperret
desperret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sperret
duhadde sperret
hanhadde sperret
vihadde sperret
derehadde sperret
dehadde sperret
4a. Future
jegvil/skal sperre
duvil/skal sperre
hanvil/skal sperre
vivil/skal sperre
derevil/skal sperre
devil/skal sperre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sperret
duvil/skal ha sperret
hanvil/skal ha sperret
vivil/skal ha sperret
derevil/skal ha sperret
devil/skal ha sperret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sperre
duville/skulle sperre
hanville/skulle sperre
viville/skulle sperre
dereville/skulle sperre
deville/skulle sperre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sperret
duville/skulle ha sperret
hanville/skulle ha sperret
viville/skulle ha sperret
dereville/skulle ha sperret
deville/skulle ha sperret
Imperative
Affirmative
dusperr
viLa oss sperre
deresperr
Negative
duikke sperr! (sperr ikke)
dereikke sperr! (sperr ikke)
Your last searches