Norwegian-Portuguese translation of stivkrampe

Translation of the word stivkrampe from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stivkrampe in Portuguese

stivkrampe
medisinnoun tétano [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Barna får trippelvaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste i ung alder.
2.Barnevaksinasjonsprogrammet omfatter trippelvaksinen, som beskytter mot difteri, kikhodyr og stivkrampe.
3.De vanligste sykdommene er meslinger, poliomyelitt, tuberkulose, difteri, kikhoste og stivkrampe.
4.For eksempel, er forulykkede tidligere vaksinert mot stivkrampe, gis pasienten en ny vaksine og kroppen kjenner igjen stoffene.
5.I kompostslammet er parasitteggene drept under varmeutviklingen i komposteringsprosessen, men det kan også her finnes bakterier som kan gi stivkrampe - som i all gjødsel fra dyr og mennesker.
6.Utenom influensavaksinen produseres i øyeblikket bare vaksine mot stivkrampe i Norge, foruten immunglobulin, som er et viktig beskyttelsstoff.
7.Nei, i praksis er det gjerne kikhostekomponenten som tas ut, og man blir barna en såkalt duovaksine, altså en vaksine mot stivkrampe og difteri.
8.Barna dør først og fremst av infeksjoner i luftveiene, diare, meslinger, lav fødselsvekt, malaria og stivkrampe.
9.Barna skulle vaksineres mot stivkrampe, difteri, kikhoste, meslinger og polio.
10.Det er vaksinen mot kikhoste som gir de alvorligste bivirkningene vaksinen mot difteri og stivkrampe får man så å si" på kjøpet".
11.Legen har også gitt uttrykk for at vaksinering mot stivkrampe, som nå pågår i stor stil over hele byen, er bortkastet.
12.Mange barn i utviklingslandene dør fortsatt tragisk av seks sykdommer : meslinger, kikhoste, tuberkulose, polio, difteri og tetanus (stivkrampe).
13.Oslo helseråd anbefaler generelt sett at det til spebarn gis trippelvaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste.
14.Trippelvaksinen mot difteri, stivkrampe og kikhoste som gis til spedbarn, var sterkt i søkelyset for noen år siden.
15.Utbrudd av stivkrampe, eller tetanus, forekommer sjelden i Norge.
Your last searches