Norwegian-Portuguese translation of stivnende

Translation of the word stivnende from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stivnende in Portuguese

stivnende
fysikknoun solidificação [f]
Similar words

 
 

More examples
1.De sovjetiske reaksjoner på president Reagans tale i FN var fredag meget negative og bekreftet de stivnende propagandaholdningene som i den siste tiden er bygget opp i Moskva foran det amerikansksovjetiske toppmøtet i Geneve.
2.Man vil også bidra til å kanonisere myter, og gjøre landets hovedscene til et stivnende alter for gårsdagens helgenskikkelser.
Your last searches