Norwegian-Portuguese translation of strukket.

You were trying to translate the word strukket from Norwegian to Portuguese.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Denne budsjettposten har hatt en tendens til å bli salderingspost, i og med at budsjettet forøvrig ikke har strukket til.
2.Det er et leddbånd i ankelen som er strukket.
3.Det er nemlig det som forventes av oss, til tross for at vår ydeevne allerede er strukket mer enn langt nok.
4.Det viser seg at vi fikk minimale skader på selve trålen, men slepewiren er strukket og mo skiftes, helt eller delvis, sier skipper og reder Onar Gudmundsen til Aftenposten.
5.Jeg synes vi har strukket oss langt nok.
6.Med skrekk og gru ser jeg på enkelte andre musikkskoler i Norden som i iverens glød har strukket seg for langt - måttet ta større partier og dermed fått dårligere nivå.
7.Men grensen for lavpromille synes jeg ble strukket langt da det utvalget som for noen år siden avga en innstilling om saken, først stanset ved 1,2.
8.Men hadde han vært det, ville parken strukket seg forbi Smestad og til Sørkedalen.
9.Skogeierne driver for tiden så sterk hugst at skogeierforeningens apparat er strukket til maksimum, sier avdelingsleder Henry Berntsen i Glommen skogeierforening.
10.Vi har strukket oss meget langt i de fleste av disse sakene, men vi må vurdere hva som er nødvendig og hensiktsmessig for hver enkelt, sier Medgard.
11.Årsaken til forskjellen ligger i at vi har strukket oss svært langt i forsøkene på å sette på et større antall avhugne fingre, sammenlignet med armer og hender.
12.Alt det andre, derimot, er full og heiltrøndersk, og sørtrønderne i Tronjæms stad har endog strukket seg så langt som til å la Andreas Lunnan lede programmet, enda han bor i Steinkjer og således er nordtrønder.
13.Alt dette har skapt irritasjon hos endel av våre leverandører, som imidlertid har strukket seg meget langt i mange tilfeller, fortsetter Augustsson.
14.Arbeiderpartiets nei innebærer at Høyre nå går bort fra forslaget, fordi partiet føler det har strukket seg vel langt for å oppnå enighet.
15.Bakgrunnen for ekstratilskuddet er at man regner med at fylkene nå har strukket seg så langt som råd er for å opprette nye videregående klasser.
16.Begge har vært gift, begge har følelsen av at de ikke har strukket til som mødre.
17.Bergen og Oslo markerer avslutningen på turneen som har strukket seg over 20 000 km.
18.De bankene som har strukket seg lengst når det gjelder å gi lån, og som har måttet skaffe seg dyre midler for å finansiere dette, har jevnt over de svakeste resultatene, sier Asdahl, som også opplyser at det tradisjonelt eksisterer visse forskjeller i rentenivå mellom landsdelene.
19.De mener således at en fredelig overgang til et uavhengig Namibia er i sikte efter en borgerkrig som hittil har strukket seg over 17 år.
20.De to andre nordmenn over 170 m er Geir Ove Berg og Per Steinar Nordlien, som begge har strukket seg til 173 m i Oberstdorf.
21.Dersom de der hjemme kan få litt mer aktiviteter knyttet til produktet, burde det absolutt være mulig å få strukket sesongen i begge ender.
22.Dessuten - og det er viktigere - blir Glemp med fornyet styrke anklaget for å ha strukket seg for langt i sine kompromisser.
23.Det er grunn til å tro at kreditorene har strukket seg meget langt med tanke på at alternativet er konkurs, og at store lån med pant kan vise seg usikre.
24.Det er kjent at bankene også tidligere har strukket seg langt, fordi de ikke kan løpe risikoen for å tape de utestånde milliardbeløp.
25.Det er mange myter ute og går om de siste 25 års nye og overveldende boligfelter som har strukket byen langt utover de tidligere bondejordene i Aker.
26.Det er virkelig sørgelig hvordan vi har strukket våpen og overlatt ham til danskene.
27.Det gjelder også titusener som uten skattemessig gevinst for øyet - har strukket sin økonomi til bristepunktet for å skaffe seg en god bolig.
28.Det kunne ha vært en løsning, hvis de faglige krefter ellers ikke hadde strukket til.
29.Det største problemet med teknikken har vært å få strukket ut og festet nettet skikkelig.
30.Det traff en kraftledning som er strukket over fjorden mellom Hjellnes og Grasneset.