Norwegian-Portuguese translation of styre ut

Translation of the word styre ut from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

styre ut in Portuguese

styre ut
klærverb arrumar-se, produzir-se [informal]
Anagrams of styre ut
Similar words

 
 

More examples
1.Nå må vi ut på banen og styre utviklingen selv, sier Idrettsforbundets formann Hans B. Skaset efter 100 dager i sjefsstolen.
2.Til slutt er det oppe i den såkalte flukthastigheten, som frigjør det fra jordens gravitasjon, så det kan styre ut på oppdagelsesferder hvor som helst i solsystemet.
3.Ut fra den samme tankegang er det lærerorganisasjonene som skal styre utviklingen i skolen, arbeidstagerorganisasjonene i helsesektoren skal styre utviklingen der, samtidig som bondeorganisasjoner og fiskerorganisasjoner selvsagt skal fortsette å styre sine sektorer.
4.Gjennom en bevisst holdning ut fra etiske prinsipper kan vi være med på å styre utviklingen.
5.Med ny egenkapital ser det ut til at vi skal kunne styre utviklingen.
Your last searches