Norwegian-Portuguese translation of surdeig

Translation of the word surdeig from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

surdeig in Portuguese

surdeig
kulinarisknoun fermento [m], levedura [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Det kaltes surdeig.
2.Med sin alternative fane høyt hevet ville Venstre stå tilbake, for at ideene skulle gjennomsyre norsk politikk - som en surdeig.
3.Å være som en surdeig.
4.Nei, den trenger nok ingen surdeig for å spre seg.
5.Av og til har jeg følelsen av at finansieringsselskaper er en surdeig.
6.Det skal bli som en" surdeig" for grøntsektoen - et utstillingsvindu for alle typer haveprodukter.
7.Du får den i form av et kjedebrev, med en surdeig.
8.Kristelig Folkeparti er et spennende parti, om man da kan bruke den betegnelsen på en politisk gruppering som tidvis heller vil være" surdeig" eller" vekkerop" enn verdslig parti.
9.Skal vi dømme efter ansiktsuttrykkene er det ihvertfall ikke surdeig Brit Pettersen og Ove Aunli knar.
Your last searches