Norwegian-Portuguese translation of svinn

Translation of the word svinn from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svinn in Portuguese

svinn
typografinoun lixo [m], refugo [m]
Synonyms for svinn
Derived terms of svinn
Similar words

 
 

More examples
1.Dermed får jeg også mindre svinn enn de ti prosent man vanligvis må regne med.
2.Allerede når har vi registrert et visst svinn i skolens notesett, og det er virkelig trist.
3.Det gir et svinn på 1572 plasser og et inntektsttap på 10 - 12 millioner sier kinodirektør Eivind Hjelmtveit som nå er inne i forhandlinger om en omkostningsfri utbygging av Eldorado kino.
4.Dette antas å være årsak til store svinn fra de norske kantinene i Norbatt, skriver Forsvarets Forum.
5.For at det skal kunne lønne seg, på grunn av det svinn man får i selve kraftverket, må man ha ut ca. 200 ganger mer enn man setter inn.
6.Hva med svinn og den indre kontroll, det siste blir av mange viet for liten oppmerksomhet.
7.I en så stor organisasjon som Televerket finnes det ingen mulighet for å hindre ethvert svinn.
8.Om det har vært noe svinn, og hvor de manglende tastafonene i så fall har tatt veien, vil først være klart en gang efter 1. april.
9.Selvbetjente salatbuffeter ville være mindre arbeidskrevende, men disse medfører så mye svinn og så lite fortjeneste at de fleste gatekjøkken ikke er interessert, forteller Slåtto Nerbye.
10.Svinn og slurv innen den statskontrollerte delen av landbruket er almindelig kjent og et tilbakevendene tema i sovjetisk presse.
11.Så her er det ikke noe svinn.
12.Økonomisk er fordelene begrenset, fordi det blir forholdsvis stort svinn.
13.Det kan gjøres med maskiner, men de tekniske løsninger som er prøvet gir for mye svinn.
14.Vi vet heller ikke noe særlig om hvor mye fisk som rømmer, men ifjor ble det jo produsert ca. 25 000 tonn oppdrettsfisk i Norge, og det er klart at det hvert år er et betydelig svinn fra anleggene.
15.Administrerende direktør Christian Steen i stormagasinet Steen & Strøm bekrefter at det årlige svinn kan ligge på ca. to prosent av omsetningen.
16.At all hjelp kommer frem, kan man vel ikke regne med, men der hvor de frivillige organisasjoner er til stede, blir det i hvert fall svært lite svinn, sier Hodne.
17.Det er to veier å gå - en bedre forutnyttelse i fisken gjennom avl og levevilkår og et mindre svinn ved foringen i mærene.
18.Det krymper ganske betraktelig ved steking, men hvis du graver kjøttet, blir det ikke svinn i det hele tatt, og skivene kan skjæres løvtynne.
19.Disponent Lyngstad understreker det svinn som oppstår både på grunn av tørråte og fordi den enkelte forbruker idag synes å ha svakere lagringsmuligheter enn før om årene.
20.En utstilling som selvfølgelig er fransk - hvem kan vel lage kjeks som franskmennene - ankommet uten svinn ved bl.a. den franske ambassadens kultursenters medvirkning.
21.Fengselspresten måtte innrømme at det å legge ut bibler i et fengsel kan bety høyt svinn.
22.Folk fant på alle mulige påskudd for å få resept på sprit, og selgerne hadde et usedvanlig høyt svinn av flasker som" tilfeldigvis" gikk istykker.
23.Foreningen påpeker imidlertid at bare hver femte bedrift registrerer slike skader og svinn.
24.Kort fortalt vil det bli mer metall av råstoffene når det blir blandet treflis i smeltemassene, og mindre går bort som svinn i form av støv.
25.Kurset omfatter varekunnskap og behandling, svinn, forskrifter, hygiene og kundebehandling.
26.Manko og svinn skyldtes i 22 prosent av tilfellene feiltelling og dårlig kontroll, 17 prosent tyveri og åtte prosent dårlig merking, fremgår det av undersøkelsen.
27.Men jeg vil påstå at vi har mindre svinn på den hjelp vi distribuerer, enn det er på et vanlig norsk supermarked.
28.Noe svinn er det selvfølgelig på en slik avdeling.
29.Reinpolitiet ble dannet sist i 1940årene efter at det ble konstatert store og hyppige svinn i reinflokkene.
30.Resultatene sammenholdes med dataoversikten og gjør at hver forretning har nøye oversikt over svinn.
Your last searches