Norwegian-Portuguese translation of synder

Translation of the word synder from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synder in Portuguese

synder
religion - mannnoun pecador [m]
  religion - kvinnenoun pecadora [f]
Derived terms of synder
Similar words

 
 

More examples
1.Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder" (I. Joh.4.10).
2.Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren,og du tok bort min syndeskyld.Sela".
3.Det er imidlertid flere andre publikasjoner som synder mot alkoholloven, og det at vi har fått så mange henvendelser før nyttår kan skyldes utvidet reklame før julerushet.
4.Det virker skremmende på meg fordi vi da vil redusere vår tro på Gud, og det er den verste av alle synder.
5.Du fortjener å dø ! fortalte han KarenChristine Friele her forleden, - fordi du er en synder !
6.Et aktivt seksuelt forhold mellom to mennesker av sanne kjønn er blant de synder Paulus nevner.
7.Her karakteriserer Paulus den åndelige og etiske situasjon menneskene er i på grunn av alle sine synder, blant annet seksuell omgang mellom to mennesker av samme kjønn.
8.Jeg mener det viktigste av alt er å lære om synder og om medmenneskelighet, smetter kameraten i blå strikkelue inn.
9.Jeg tror at hovedpersonen - han som blir kardinal - har mange alvorligere synder enn at han faller for kvinner.
10.Men i slalåmen kom gamle synder igjen - ut i 20. port.
11.Nå har vi hatt et lite pusterom, men jeg frykter at vi snart er tilbake til gamle synder, sier Parley Augustsson.
12.Vi blir ikke frelst fordi vi ikke synder - men fordi Jesus døde for oss.
13.Vi regner med at gebyrene vil møte motstand, og vi trekker med oss gamle synder.
14.At den kristelig velykkede og den åpenbare synder skal stå til ansvar for den samme dommer.
15.De ungeskal ikke på inhumant og intolerant vis anklages for fedrenes synder eller unnlatelsessynder.
16.De var forøvrig på vei til å gjøre gamle synder i begynnelsen av andre omgang, nemlig småsovne i det første kvarteret av andre omgang slik at motstanderne får slippe til for lett.
17.De yngre spillerne synder stadig mot noen av de 9 punktene i det internasjonale reglementet.
18.Den 37 år gamle engelske hovedmannen, som er utdannet geolog, fremsto i retten som en særdeles angrende synder og bedyret det beklagelige ved at han hadde valgt denne løsningen på sine økonomiske vanskeligheter.
19.Den avgjørende betydning for mennesket fikk Jesu oppstandelse ved at den bekreftet at våre synder er sonet.
20.Den som sover - eller sykler - synder ikke.
21.Den som sover synder ikke, det vet bi godt.
22.Denne bevissthet har forsåvidt inntrådt for flere år siden, men det tar tid å rette opp gamle" synder".
23.Det blir vanskelig å hevde med særlig autoritet at det er uforsvarlig å gå ut over de rammer statsbudsjettet streket opp, når man selv så kort tid etterpå synder mot dette.
24.Det er budskapet om Guds uendelige kjærlighet ved at han godtok sin sønns lidelse og død som et sonoffer for menneskenes synder.
25.Det er hans alvorlie synder efrer min mening.
26.Det hadde ikke vært noen redning for menneskene uten Jesus var død for oss og våre synder.
27.Det var nettopp ved å bli sendt i døden at Jesus tok alles synder opp i seg og åpnet en dør til Guds rike.
28.Det var tydeligvis ikke så alvorlig ment som partiformannen gjerne ville gi inntrykk av, for ved den først tenkelige anledning har Arbeiderpartiet henfalt til gamle synder.
29.Duer er den nye synder i åkrene, og på en gård i Rømskog er skadene så store at det har vært befaring fra landbruks og viltnevndhold.
30.Efter fjernsynsprogrammet om vannforurensning 9. mai kan man bli sittende igjen med inntrykk av at Industriforbundet og Miljøverndepartementet mente at forurensningen av våre fjorder er resultat av" gamle synder".
Your last searches