Norwegian-Portuguese translation of syndig

Translation of the word syndig from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

syndig in Portuguese

syndig
religionadjective pecaminoso, pecador
Similar words

 
 

More examples
1.Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede.Men alle som så det,mumlet forarget og sa:Han tar inn hos en syndig mann !
2.I forbindelse med Bratterudsaken har det vært en intens debatt om hvorvidt homofili er en syndig tilbøyelighet som må bekjempes, eller om det er en gudskapt verdi som bør leves ut.
3.Biskop Johannes Smemo ble meget ærbødig og lett nervøst mottat av klubbens styre og også fortalt hvilken syndig grunn han satte sine føtter på.
4.Det er klart for meg at i et land hvor puritanismen har stemplet mye som syndig, og dermed tatt fra oss grobunn for karneval, er ønsket i vår tid igjen blitt sterkere for glad utfoldelse.
5.Det er visst syndig å ha et alkoholproblem.
6.Dette ga svensk film stempel som særlig syndig, enda den strengt tatt hadde hørt hjemme blant de mest dydsirede.
7.Disse stålmenn og Stalloner med blåtonet skjeggstubb, syndig mascara, rufsete hårstriper over et svett ansikt som stirrer tøft og sammenbitt mot verden.
8.Efter Bibelens klare ord har alle mennesker en syndig natur, og det er ingen forskjell ; alle har syndet.
9.For en rotekte nordmann er det noe galt, nesten syndig, i å gå på asfalt.
10.Han fornemmer syndig lykke ved spesielle pannekaker og går med glede til bords med et fyllesvin (marinert svinekjøtt).
11.Han omtaler homofilien som en djevelsk åndsmakt som forfekter en syndig og derfor djevelsk anskuelse.
12.Han var foraktet av de" rene", han var" en syndig mann.
13.Kanskje det er disse dessertene som har inspirert meg til å skrive boken" Søtt og syndig" som snart kommer ut, og som utelukkende består av oppskrifter på farlig gode kaker og desserter.
14.Men dette betvilte en del norske biskoper, og de erklærte, under motstand fra flere kolleger, at den arme bavianen hadde deltatt som uskyldig opphavsmann i en handling som måtte erklæres som syndig.
15.Men jeg observerer uten vanskelighet at transplantasjonen av et ape hjerte er så syndig for ham at et gjallende varselrop må lyde utover alle hospitalsenger der det ligger mennesker som er blitt reddet av kunstferdige apparater.
16.Ordet er antagelig lånt fra tysk, og spillet ble ansett som svært syndig, på lik linje med terningspill, sier Eyvind FjeldHalvorsen, professor i norrøn filologi på Universitetet.
17.Vi må ta klar avstand i ord og handling fra en slik ideologi, fordi den er syndig i sin rot.
18.Familieportrett" handler også om det seksuelle, som ansåes som farlig, syndig og skittent på alle måter.
19.Klag ut, hvor syndig jeg har meg forbrudt !
20.Festlig - og en anelse syndig, sier interiørarkitekt Ulla Solitair Hjort, som er ansvarlig for nattklubbens sorte, semskede tapet, stoler i lilla og sjokkrosa, petroleumsblått teppe og bord av hvit marmor og speil.
21.Dermed havner vi i en syndig forsiktighet hvor menneskets fremdrift og adferd ikke er bestemt ut fra en dristig målsetning, men ut fra en nevrotisk hensynsfullhet og forsiktighet.
22.Det dreier seg ikke om å være synder, for da ville ingen kunne bli stortingsrepresentant, men om å etablere seg i et syndig forhold og hevde at dette er riktig, sier Hove.
23.Det er nærmest syndig å tenke klær med mer enn to nuller bak i innkjøpspris.
24.Det passert seg vel ikke for hustruen til en av datidens fremste teologer å delta offentlig på et så syndig område.
25.Det viktigste av alt er at mennesket ikke er født syndig.
26.Dette syn hevder at mennesket i bunn og grunn er så fordervet og syndig at uten Guds frelse gjennom Jesus Kristus kan det ikke gjøre noen gode gjerninger.
27.Jeg lever ikke lenger et syndig liv.
28.Medienes aggressive insistering på å være med på ethvert trinn under forhandlingene, ser Eban først og fremst som et resultat av Vietnam og Watergate, hendelser som har styrket antagelsen om at hemmeligholdelse pr. definisjon er syndig, mens offentlighet er tilsvarende moralsk.
29.Slik hennes motstandere ser kvinnen som iboende syndig, svak og et lett bytte for djevelen, ser hun mannen som naturlig voldelig.
Your last searches