Norwegian-Portuguese translation of syndrom

Translation of the word syndrom from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

syndrom in Portuguese

syndrom
vilkårnoun síndrome [f]
  medisinnoun síndrome [f]
Derived terms of syndrom
Similar words

 
 

More examples
1.Ali har vært på farten siden sykdommen hans ble klassifisert som Parkinsons syndrom, en tilstand som kan behandles, i motsetning til Parkinsons sykdom.
2.Andre ønsket den fordi de hadde Downs syndrom i slekten, fordi de hadde syke barn fra før - eller fordi de rett og slett var svært engstelige og redde.
3.Avbruddene skjedde i de fleste tilfelle som følge av ulike typer kromosomfeil, med Downs syndrom - eller mongolisme - som den største gruppen.
4.Det mest alvorlige utslag av alkoholbruk under svangerskap er det såkalte føtale alkohol syndrom (FAS).
5.Ellers var det kvinner som tidligere hadde hatt barn med Downs syndrom eller med ulike typer stoffskiftesykdommer, som fikk utført prøven.
6.Fiskesykdommen hemorrhagisk syndrom (Hitrasyken) er den sykdommen som er årsak til den vesentligste del av forbruket av antibiotika og kjemoterapeutika i fiskeoppdrettsnæringen.
7.Forhøyet risiko for kromosomfeil hos et ventet barn foreligger når kvinnen eller mannen er" balansert bærer av en kromosomtranslokasjonsfeil", når kvinnen er over 3536 år, og når kvinnen tidligere har fått et barn med Downs syndrom (mongolisme).
8.Ingen vil vel ønske at det skal bli født flere barn med Downs syndrom - men det betyr ikke at vi ønsker at de som allerede er her skal forsvinne, sier filosofiprofessor Tranøy.
9.Selvsagt burde vi ramse opp hans faglige avansement, hans doktoravhandling over temaet Downs syndrom (mongolisme), hans mange publikasjoner og oversettelser av populærvitenskapelige bøker.
10.Statistisk sett vil det dessuten alltid være mange funksjonshemmede og ressurssvake, det fødes stadig barn med Downs syndrom utenfor risikogruppene, og barn blir født med hjerneskader og andre handicap.
11.To måneder efter at han ble utskrevet fra Columbia prestbyterianske helsesenter med diagnosen Parkinsons syndrom, virker Ali sunnere og viser noe av den charmen og munnrappheten som fikk millioner av beundrere til å fryde seg.
12.Vi bør efter min oppfatning ta utgangspunkt i de største ondene, og da kan vi tenke oss en familie som allerede har fått et barn med Downs syndrom (mongolisme).
13.Vi kan jo ikke finne på å ønske at det blir født flere barn med Downs syndrom, men det betyr ikke at vi ønsker at de som allerede er født, skal forsvinne.
14.AIDS," Acquired Immun Deficiency Syndrom", skyldes et virus kalt HTLV 3 som angriper hvite blodceller, og fører til at kroppens forsvarssystem efterhvert bryter sammen.
15.De forhold som ligger bak unge føreres høye ulykkesrisiko, og som skiller dem fra eldre førere, kan beskrives som" unge føreres syndrom" konkluderer forsker Dagfinn Moe i SINTEF.
16.Det går til pasienter med dysmeli - medføre misdannelser av armer og ben og Prader Willis syndrom, en tilstand kjennetegnet ved bl.a. muskelsvakhet, økt appetitt og fedme.
17.Det står for AIDS Inducted Hysterical Syndrom (AIDSfremkalt hysterisyndrom), sier Ekeid.
18.Det var et syndrom som ga seg utslag i en følelsesmessig og sosial sløvhet også når det gjaldt etiske forhold.
19.Dette syndrom er karakterisert ved veksthemning og avvikende ansiktstrekk eller medfødte misdannelser.
20.Dr. Caroline Shreeves bok" PMS - det premenstruelle Syndrom" og Janka Polyanis" Yoga med Janka" er Atheneums tributt til lesernes kroppsinteresse.
21.MBD er ingen eksakt diagnose, det er et syndrom som består av mange forskjellige symptomer hvorav manglende selvkontroll kanskje er det mest iøynefallende for utenforstående.
22.Mennesker med dysmeli eller Prader Willis syndrom får tilbud om informasjons og behandlingsopphold ved Frambu Helsesenter (bildet) i 1986.
23.Mor hadde et smerteanfall p.g.a. en sykdom, det såkalte Tietzes syndrom.
24.Og da jeg senere begynte å praktisere som lege, fant jeg at mange kvinner hadde lignende problemer, men at jeg som lege hadde få muligheter til å hjelpe dem eller meg selv, forteller den engelske legen Caroline Shreeve, som har skrevet en bok omkring det premenstruelle syndrom.
25.PMS - forkortelsen for Det premenstrulle syndrom, er en plage for mange kvinner.
26.Retten i Viborg fastsatte denne milde straff fordi kvinnen i gjerningsøyeblikket angivelig hadde vært ute av likevekt på grunn av et" premenstruelt syndrom".
27.Sykdommen har det vanskelige medisinske navnet Ataxia Teleangiecstasia syndrom, men kalles populært bare for AT.
Your last searches