Norwegian-Portuguese translation of synode

Translation of the word synode from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synode in Portuguese

synode
religionnoun sínodo [m]
Synonyms for synode
Similar words

 
 

More examples
1.Både Meyer og Knudsen antar at etableringen av en slik synode vil bety ny strid og protester både fra biskopene og fra statlig kirkestyre.
2.Han hadde tidligere vært prest i Iowa og sto på forholdsvis god fot med den norske synode.
3.Han presenterte planene om en kirkelig synode i forbindelse med Børre Knudsens besøk i Lardal første nyttårsdag.
4.I kretsen rundt Børre Knudsen arbeides det nå med å danne en fri kirkelig synode.
5.At dette begynner å bli en riktig hovedpine fikk man demonstrert da en" internasjonal synode for gifte prester" var samlet i Italia i 1983 med koner og barn.
6.Dagen før Paven reiste fra Roma, kunngjorde han overraskende at det til høsten er innkalt en ekstraordinær synode - et bispemøte -" for å gjennomgå resultatene av Annet Vatikankonsil".
7.En observatør vil måtte regne med at mange viktige strømninger i Den katolske kirke også går utenom en slik synode.
8.Selvwyn Gummer er selv medlem av den anglikanske kirkes synode, og både som politiker og legpredikant har han prøvd å besvare de geistliges sviende angrep.
Your last searches