Norwegian-Portuguese translation of taksering

Translation of the word taksering from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

taksering in Portuguese

taksering
vurderingnoun avaliação [f], apreciação [f], estimativa [f], apreçamento [m]
Anagrams of taksering
Similar words

 
 

More examples
1.Det er tiden efter at takstsystemet ble omlagt og det ble mulig å selge leiligheter uten at det var foretatt særskilt taksering hvis prisen lå klart under grunntakst for leiligheten.
2.Det må i denne forbindelse påpekes at et slikt takseringssystem har foreligget ferdig utredet siden 29. juni 1978 (NOU 1978:36 Taksering av bolig og fritidseiendommer).
3.En annonsekampanje markerer arrangementet, og eiendomsmeglere landet rundt vil åpne sine dører for publikum som kun ønsker informasjoner om kjøp, salg, finansiering og taksering av eiendommer.
4.Forøvrig opplyser Haugseth at man ved taksering til en viss grad tar hensyn til om villaene har isolerglass eller ikke, og at det for de fleste ville være lite å spare i premie ved å ta ut glassdelen i forsikringen.
5.I en senere artikkel vil jeg bl.a. ta for meg spørsmålet om en mer ensartet taksering av boligeiendommer.
6.Innen byens fem kolonihaver - Solvang, Sogn, Hjemmet, Etterstad og Rodeløkken - eksisterer høyst ulike former for taksering.
7.Likeledes vil denne taksering selvsagt få stor betydning for formuesskatten.
8.Taksering av hyttene, som i størrelse ligger på maksimum 26 kvadratmeter, foregår ved de enkelte styrer.
9.Bildene vil kunne bli et godt grunnlag for taksering, og kan benyttes overfor forsikringsselskapene i forbindelse med skadeoppgjør.
10.Dersom grensene for erstatning skulle bli videre enn dette, vil det bli meget vanskelig å foreta taksering og få til et rettferdig system.
11.Det ønsker lik praksis ved taksering av fast eiendom i kommunene, og vil fjerne hva partiet kaller de urimelige fordeler dagens takstsystem gir eiere av verdifulle boliger.
12.Efter taksering og skyhøye bud ble ringen kjapt anbragt på et sikkert sted.
13.Elverket opererer dessuten med store ulikheter i taksering og uforklarlige variasjoner i avtalene med kundene.
14.Endelig kan man få bistand til taksering av hytta eller eiendommen.
15.Forsker Abrahamsen forteller at det nylig ble foretatt en taksering av skogområdene fra Sørlandet til NordTrøndelag efter de samme kriterier som legges til grunn for skogsdøden i VestTyskland.
16.Jentene, 16 og 17 år gamle, leverte inn frimerkene for taksering, og de skulle komme tilbake før stengetid.
17.LO oppfordrer imidlertid til å utvise forsiktighet med å øke skatten på boliger av gjennomsnittlig standard, og mener at det her også bør foretas en langt mer enhetlig taksering av boliger enn det vi har idag før selve takstgrunnlaget økes.
18.Likeledes må det før man eventuelt drastisk skjerper boligbeskatningen, foreligge lik praksis i alle kommuner for taksering av boliger.
19.Mannen som driver firmaet foretok ikke taksering, men solgte våpnene videre.
20.Norges Kunst og Antikvitetshandleres forening har reagert på artikkelen idet man mener at den gir en feilaktig fremstilling av taksering av orientalske tepper og den navngitte takstmanns forhold til slik taksering.
21.Partiet ønsker lik praksis ved taksering av fast eiendom i kommunene.
22.Selskapet vil nå gå i gang med taksering av skadene og har antydet at vi kan vente beskjed om forsikringsutbetalingene i november / desember.
23.Skattetakstene for eiendomsskatt kan kommunene selv ved en taksering avgjøre.
24.Spørsmålet om taksering av Statens eiendommer fremlegges til diskusjon i finansutvalget i Oslo idag.
25.Taksering vil åpne for en fremtidig, statlig eiendomsskattbetaling, men Staten har tidligere avvist en henstilling fra Oslo om å betale eiendomsskatt på lik linje med andre.
Your last searches