Norwegian-Portuguese translation of tas for

Translation of the word tas for from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tas for in Portuguese

tas for
personverb passar por
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har et visst press på meg for å ta dem som skal tas fordi jeg vet at det skjer ulovligheter.
2.Bare de sørger for å holde seg langt borte fra politiet, det vil si så lenge de hverken tas for en ny forbrytelse eller pågripes for fyll, går det utmerket å besøke Sverige, selv om man ikke har lov til det.
3.Bydelsutvalg 39 vil uttale sin tillit til de som har ansvaret for den daglige drift av Kongeskogen og vil henstille til byens befolkning og det store publikum ellers å støtte lojalt opp om de bestrebelser som tas for å holde vedlike denne sjeldne naturressurs som ligger midt inne i storbyen.
4.Den nye prøven tas for å finne ut om de to har en naturlig høy testosteronkvotient, slikt kan skyldes svulster og andre forstyrrelser på hormonbalansen.
5.Denslags er selvsagt alltid meget beklagelig, men bør vel vanligvis bare tas for hva det er verdt.
6.Det er til og med antydet en nedskjæring på inntil 750 millioner kroner i året - uten at dette må tas for noe mer enn et grovt anslått tall.
7.Det tas for lite hensyn til forbrukernes behov for fleksible åpningstider.
8.Det tas forbehold, slik det ble gjort i 1973, om at dette ikke er en videnskapelig undersøkelse, selv om den har vært brukt i i undersøkelser av videnskapelig karakter.
9.Det tas forbehold om at eventuelt overskudd ved salg av det / de fartøy kontrakten gjelder, skal nyttes til ekstraordinær avskrivning på andre fartøy i fergesambandene.
10.Det tas forbehold om endringer av løypetraseen.
11.Det tas fortrinnsvis hensyn til resultater i Holmenkollen, men toppresultater nasjonalt og internasjonalt kan også få betydning for tildelingen, heter det.
12.Flesteparten av disse slutter fordi de misliker å konkurrere, fordi idretten tas for alvorlig, fordi treneren bare bryr seg om de beste osv.
13.Forestillingen hadde tirsdag premiere for fullt hus, men det tas forbehold om tidspunktet for neste forestilling efter det som nå er skjedd.
14.Gjennomføringen av en normalkontrakt overfor forlagene var en milepæl (1972) - det tok mange, mange år før man kom så langt - men selv dette prisverdige tiltak er jo ikke mer enn noe som tas for gitt i de fleste andre yrker, der de ansatte dessuten nyter godt av lønn under ferie og sykdom, ordnede pensjonsforhold, lønnskonto (med kredittmuligheter), gratiale og andre goder som oversetterne må greie seg foruten.
15.Her kan tydeligvis intet tas for gitt.
16.Her tas forsøkene opp på video og hurtigfilm.
17.Hvordan tas foreldre til akutte og kronisk syke barn vare på ?
18.I den forlengede utslippstillatelsen tas forbehold om å stanse utslippene i den nye treårsperioden dersom departementet finner grunnlag for det.
19.Ifølge Damaskus radio var de to enige om de politiske skritt som nå må tas for å bryte den fastlåste situasjonen i Libanon.
20.Likevel synes VVSinformasjon at det tas for lite hensyn til alle de gjøremål som skal utføres på badet og det er vanskelig å tilpasse de forskjellige behov.
21.Mens det tas for gitt at enhver mann er" tilpasset" konkurranseidrett, har kvinnenes innmarsj kostet, og ennå er de på langt nær innenfor.
22.Moralen er at her må ingen ting tas for gitt...
23.Også Olje og energidepartementets statssekretær Arild Rødland uttalte seg i optimistiske ordelag om utbyggingsmulighetene på Haltenbanken, men han understreket kanskje sterkere enn selskapenes representanter at intet må tas for gitt før nærmere undersøkelser og vurderinger har funnet sted.
24.Programmets retningslinjer må tas for det de er verd i amerikansk politikk.
25.Skattekommisjonens innstilling må tas for det den er.
26.Stundom kan vi oppleve at pasientens navn tas forfengelig fordi alle mener seg å tale i hans / hennes navn.
27.Våre klenodier fra hav og sjø kommer i økonomiske problemer når større tak skal tas for å holde dem flytende.
28.Det tas forbehold om at det i tillegg til frihetsstraff og bøter vil bli nedlagt påstand om at han mister stillingen, sa aktor i Bergen mandag.
29.At den nye videnskapelige revolusjon, som pågår rett foran øynene på oss, i løpet av noen korte år vil fullende menneskenes endelige avskjed med alt det som vi naivt tenkte på som" natur" og" vesen", tas for gitt.
30.Bare viktige næringslivssaker behandles av den nye prosjektorganisasjonen og det tas forbehold om senere politisk godkjennelse i den vanlige reguleringsmessige prosedyre.
Your last searches