Norwegian-Portuguese translation of telte

Translation of the word telte from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

telte in Portuguese

telte
kampeverb acampar, bivacar
Anagrams of telte
More examples
1.Igår kveld telte jeg hvor mange som burde ha chansen til å komme blant de 20 beste, og kom frem til 47 navn.
2.Angående tiltak mot terrorisme uttalte Samaranch at de forebyggende tiltak telte mer enn utbygde vaktstyrker.
3.Denne klassen telte hele 257 deltagere.
4.Det er slutt på den tiden da Stokke selv sto med ropert og telte ned til kampstart på paralleltliggende baner, og det er slutt på at finalekamper begynner kl. 23.00 søndag kveld !
5.Det var ikke alderen som telte, kun høyden på menneskene.
6.Det var kanskje derfor speaker Kristen Kvello ikke telte meg inn ?
7.Før telte men bare karbohydratene, men ikke for eksempel sorbitol.
8.Håkon IV Håkonsønn og Magnus Lagabøter telte dessverre blant sine ca. 15 baroner folk med overlegen europeisk utdannelse som dr. Bjarne Lodinsønn, Lodin Lepp og Audun Hugleiksønn Hestakorn.
9.Kampene strakk seg over 2 15 minutter og ved uavgjort telte innbyrdes cornere.
10.Men da måtte han hoppe helt til slutt, og hoppet hans telte ikke med.
11.Men de telte altså ikke med.
12.Riktignok hadde fyren lommepenger som rakk både til en og to pernod, men hun hadde stil nok til at de ikke telte mest.
13.Seilasen i Asker telte denne gang ikke som ranking - flere Oseilere var med i internasjonale seilaser denne helgen.
14.Tyveåringen gikk og spyttet og harket på Lillehammer stasjon og telte jernbanevogner.
15.undervisningen var det som telte.
16.Øivind Nerhagen som ikke telte med World Cup, overrasket med å bli nest best av våre, men han måtte nøye seg med en 10. plass, fulgt av trioen Rolf Storsveen, Kjell Søbak og Svein Engen.
17.Idag spilte vi ikke en så delikat håndball som vi kan i våre beste stunder (nerver / forventningspress), men så var det da også bare en ting som telte - å vinne.
18.Deltagerlisten telte boksere fra Sundjordet, Vika, Moss, Ørnulf, Sp.
19.Derfor trodde man at 220 reservefly ble holdt utenfor, mens de i virkeligheten telte med i SALT II.
20.Det som telte for SovjetUnionen, var fremgang i krigen på Kontinentet.
21.Det telte i skjerpende retnig at tiltalte tidligere er straffedømt for alvorlige voldsog sedelighetsforbrytelser.
22.For Beaverbrook kunne Foot være så radikal han ville, det som telte var at han skrev bedre enn de fleste.
23.For en britisk journalist som reiste ned og telte antall aper efter Brusselavtalen i november, kom til 53.
24.Forsinkelsen skyldes at Papandreou ønsker parlamentets godkjennelse for å slå sammen en rekke departementer og halvere antallet ministerposter, som i hans forrige rgjering telte hele 52.
25.Jeg telte hver krone.
26.Mamma telte til tyve fordi hun ikke kom frem noe sted, sa hun.
27.Men om det ble seier i denne stafetten, som ikke telte i World Cup, var det påtagelig hvor hardt de norske jentene måtte slite for å dra den i land.
28.Munkesamfunnet på Athos, som ble stiftet i år 963, telte i dets storhetstid opptil 40 000 munker fordelt på 40 klostre.
29.Norgesmesterskapet gikk over tre dager med syv regattaer, hvorav seks telte.
30.Skal man telte underveis, krever utenlandske campingplasser internasjonalt campingpass til 20 kroner (også i Danmark).
Similar words

 
 

telte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) telteteltendeteltet
Indikative
1. Present
jegtelter
dutelter
hantelter
vitelter
deretelter
detelter
8. Perfect
jeghar teltet
duhar teltet
hanhar teltet
vihar teltet
derehar teltet
dehar teltet
2. Imperfect
jegteltet
duteltet
hanteltet
viteltet
dereteltet
deteltet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde teltet
duhadde teltet
hanhadde teltet
vihadde teltet
derehadde teltet
dehadde teltet
4a. Future
jegvil/skal telte
duvil/skal telte
hanvil/skal telte
vivil/skal telte
derevil/skal telte
devil/skal telte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha teltet
duvil/skal ha teltet
hanvil/skal ha teltet
vivil/skal ha teltet
derevil/skal ha teltet
devil/skal ha teltet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle telte
duville/skulle telte
hanville/skulle telte
viville/skulle telte
dereville/skulle telte
deville/skulle telte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha teltet
duville/skulle ha teltet
hanville/skulle ha teltet
viville/skulle ha teltet
dereville/skulle ha teltet
deville/skulle ha teltet
Imperative
Affirmative
dutelt
viLa oss telte
deretelt
Negative
duikke telt! (telt ikke)
dereikke telt! (telt ikke)
Your last searches