Norwegian-Portuguese translation of temporær

Translation of the word temporær from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

temporær in Portuguese

temporær
tidadjective temporário, provisório
Synonyms for temporær
Derived terms of temporær
Similar words

 
 

More examples
1.Da arrangerer en nystartet freelance kulturgruppe i samarbeide med performancegruppen" Mens vi venter" og Oslo Rockeklubb en aften med den svenske multimediagruppen DNA og tyske Einstürzende Neubauten, eller Sammenstyrtende Nybygg, har skapt seg et navn som et ledende Berlinband som skaper mer temporær lyd enn tradisjonell musikk.
2.Det finnes oppmuntrende momenter for skipsfarten, selv om taktiske disposisjoner og strukturforandringer har ført til temporær nedgang i oljetransportene og oppgangen i USAs økonomi synes å flate ut, skriver meglerfirmaet Fearnleys i sin månedsrapport for november.
3.Det siste året har selskapet hatt en omsetningvekst på 36 prosent, og veksten skyldes at restriksjonene på temporær arbeidsassistanse ble opphevet i 1983.
4.Efter at man fikk blankt avslag fra Arbeidsdirektoratet på søknaden om å få drive ren arbeidsformidling her i landet skal slik virksomhet kun skje i offentlig regi fant man ut at sysselsettingslovens paragraf 27 åpner adgang til temporær arbeidsformidling til kontorsektoren.
5.Ilabanen hadde ingen garderobe, man skiftet i friluft, og regnet det, søkte man temporær tilflukt i et pissoar for å få på seg bukse og trøye.
6.Selv om kvinnelig omskjærelse har hatt en temporær oppblomstring i forbindelse med den nyvunne uavhengighet, vil den efterhvert bli borte.
7.Det forhold at vi så oss nødt til å sende brev til ofrene for innbruddstyver, og be om at de sendte inn et egenmeldingsskjema til politiet, har vært av helt temporær art, og vi håper vi aldri må gjenta det.
8.Avgjørelsen er temporær, heter det, men det er tydelig at saken ansees som ute av verden for godt.
9.Forøvrig har jeg hos en av våre øvingslærere sett gode resultater med temporær oppdeling i rene jente og guttegrupper i matematikk på barnetrinnet.
Your last searches