Norwegian-Portuguese translation of tilløp

Translation of the word tilløp from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilløp in Portuguese

tilløp
sammentreffendenoun confluência [f], convergência [f], encontro [m]
Synonyms for tilløp
Similar words

 
 

More examples
1.Electric Universe" vil nok dundre i vei på diskotekene og forsåvidt gjøre nytte for seg, men manna for den hungrige lytter er denne LPen neppe, mange gode tilløp til tross.
2.Det at vi nå ser tilløp til aksjoner for bygging av en ny og større Norges Varemesse, har vi bare grunn til å glede oss over.
3.Det var tilløp til panikksalg igår, og mange har dermed kvittet seg med de kronene de hadde, sier ass. banksjef Birger Langeland i DnC.
4.Frykter De en maktkamp som den det var klare tilløp til ifjor ?
5.Men vi har sett tilløp til slike ulykker som kunne ha utviklet seg og gitt skadevirkninger for et stort antall mennesker, og tap av betydelige pengebeløp.
6.Siden 1982 har vi ikke hatt tilløp til opptøyer, og et synlig bevis på at temperaturen er mer normal er at politiet igjen har fotpatruljer i sentrum.
7.Vi hadde tilløp til snestorm på turen og 25 minusgrader, så vi fikk en føling med hvordan det kunne være.
8.23 stegs tilløp som måler 171 fot, er hva Lewis trenger, hverken mer eller mindre.
9.6,5 prosent i første tilløp.
10.AT jeg under fremføringen av denne nekrologen befinner meg i tilløp til nostalgisk delirium er jeg uten ruelse klar over.
11.Alle tilløp til å forkludre debatten bør møtes med sterke reaksjoner.
12.Alt gikk stort sett som det skulle i TVprogrammet, bortsett fra tilløp til dramatikk da en kjetting røk idet ivrige hender skulle hjelpe til å løfte den tunge ståldøren fra den liggende safen.
13.Bandet og produsent Sverre E. Henriksen har skapt et synthesizerdominert lydbilde som virker pompøst nok til å dekke over tilløp til melodi og sangsvakheter her og der, uten å bli noe skalkeskjul.
14.Blant de øvrige saker som ga tilløp til debatt, var forslaget om å endre foreningens navn til" Foreningen til Friluftslivets Fremme" - dette eftersom Skiforeningen de senere år også har beskjeftiget seg med typiske sommeraktiviteter som sykling, bade og friluftsliv samt kamp for sikring av Markagrensen.
15.DE tilløp til ansvarlighet som vi for vårt vedkommende syntes å kunne merke i Arbeiderpartiets fremlagte forslag til nytt stortingsvalgprogram, har altså vist seg å være rent forbigående.
16.Da 33åringen ble fremstilt for fengsling i Bergen forhørsrett, samlet deg seg en stor folkemengde utenfor Tinghuset, og da mannen ble ført ut i en ventende politibil, var det tilløp til lynsjstemning.
17.Da registrerte vi også tilløp til sjåvisnisme hos Kollenpublikummet som skrek" jaaaa" da øst og vesttyskeren bommet.
18.De andre tilløp til blasfemidebatt vi har hatt her i landet er avsporinger i forhold til dette.
19.De tilløp til rasisme og fremmedhat vi har sett de siste år i vårt land, er den største skamplett vi har som nasjon.
20.De tiltagende tendenser til diskriminering på arbeidsmarkedet av fremmedarbeidere og tilløp til fremmedhat og rasisme som efterhvert gjør seg gjeldende, kan lett få organiserte former dersom vi går altfor langt i retning av å fjerne innvandringsreguleringen.
21.De ville neppe føre til noen omorganisering av den sovjetiske økonomi, selv om de skulle bli drevet frem med den kraft Andropov viste tilløp til i sine første uker ved makten.
22.Den er blitt udramatisk og uten humor, med bare spredte tilløp til dans - for det meste konsentrert i sluttsekvensen.
23.Den knugende norskheten er i ferd med å slippe taket, og her og der kan vi snart ane tilløp til sydlandsk humør - og stemning.
24.Den oppmerksomme leser vil notere seg at i det minste Sørebø har tilløp til beskjedenhet.
25.Den seremonielle delen av programmet skjedde imidlertid ikke uten tilløp til en viss dramatikk da det nye og omstridte Knessetmedlemmet rabbi Meir Kahanes navn ble ropt opp.
26.Den åndeløse lytting i første del av programmet ble avløst av tilløp til latterkrampe da Aabel tok for seg en historie fra 1904 - om hvordan oppføre seg i dannet selskap, hvor fonetikken - trykket på de fleste ordene hele tiden ble feilpasert.
27.Derfor er det tilløp til en aldri så liten forventningskrise på visse hold innen den ikkesosialistiske velgerflokken.
28.Det ble tilløp til ironi blant demonstrantene, som ikke ville finne seg i, hva de kalte for" snikpropaganda".
29.Det eneste sted hvor det blir tilløp til fart i sakene, er på karnevalet i Valencia, hvor en karatekvinne kommer Sleigh til unnsetning.
30.Det er tilløp til fotballfeber i Horten.
Your last searches