Norwegian-Portuguese translation of trylleformel

Translation of the word trylleformel from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trylleformel in Portuguese

trylleformel
besvergelsesformelnoun conjuro [m], encantamento [m], fórmula mágica [f], abracadabra [m]
Synonyms for trylleformel
Similar words

 
 

More examples
1.Slik det foreløbig ligger an, er det liten grunn til å tro at Frankrikes president Francois Mitterrand makter å koke sammen en trylleformel som vil gi grunnlag for kompromissløsninger i budsjett og landbruksstriden på EFtoppmøtet i Brussel midt i neste måned.
2.AA kan ikke tilby noen trylleformel som gjør at mennesker som er avhengig av alkohol eller andre rusmidler kan finne en rask patentløsning på sine problemer.
3.Men det finnes ikke noen enkel trylleformel for å få industriNorge på offensiven.
4.Om neppe noen tror han sitter inne med noen trylleformel, for å løse avisens problemer, hersker det utbredt lettelse over at efterfølgerspørsmålet i det minste er avgjort.
Your last searches