Norwegian-Portuguese translation of udelelig

Translation of the word udelelig from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

udelelig in Portuguese

udelelig
generelladjective indivisível
Similar words

 
 

More examples
1.Understrekning av Europas ansvar for Vestens sikkerhet, men samtidig en sterk markering av at det transatlantiske NATOsamarbeide er av helt grunnleggende betydning og at sikkerheten innenfor NATO er udelelig.
2.Videre at kabelnettet skal kunne splittes opp, og ikke selges til borettslagene som en udelelig pakke på en slik måte som Janco som eneste kabelselskap ifølge B.M. inntil nå har lagt opp til og praktiserer.
3.ATOMOS - det udelelige, materiens innerste, var i slutten av 1930årene ikke lenger udelelig.
4.Dette har vært en korrekt politikk, fordi sikkerheten i Europa er udelelig.
5.Efter vårt syn er verdens kultur udelelig, og dens frie utvikling burde oppta alle godviljens mennesker.
6.Medmenneskelighet er en udelelig størrelse.
7.Prinsippet om at sikkerheten i Europa er udelelig kan kun sikres gjennom forhandlinger som ikke innfører kunstige geografiske skiller.
8.Sannheten er ikke en og udelelig.
9.Solidaritet er som kjent gjensidig, slik freden er udelelig.
Your last searches