Norwegian-Portuguese translation of ugrunnet

Translation of the word ugrunnet from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ugrunnet in Portuguese

ugrunnet
generelladjective infundado
  argumentadjective inválido, infundado
  grunnløsadjective sem base, infundado
Anagrams of ugrunnet
Similar words

 
 

More examples
1.FAD viste til forvaltningslovens paragraf 11 der det står at en sak skal avgjøres uten ugrunnet opphold.
2.Så ungdomsorganisasjonenes bekymring i tilknytning til utnevnelsen av deg er ugrunnet ?
3.Det er derfor urovekkende når Kultur og vitenskapsdepartementet i en nærmest ugrunnet innstilling avslår søknad om statsstøtte fra Datahøgskolen (Norsk Datainstitutt).
4.Frykten var ikke ugrunnet.
5.Gretes sykdom førte til at romvenninne, Marit Myrmæl, flyttet ut i all hast, men senere viste det seg at smittefrykten var ugrunnet.
6.Helseskader er meg bekjent ennå ikke påvist, og i vårt eget, grisgrente land virker slike påstander nesten som et bevisst forsøk på å skape ugrunnet frykt.
7.Med hensyn til Thelonious Monks bidrag til den nye CBSserien" I love Jazz", som da altså er benevnt" Greatest Hits" (CBS 21069), var imidlertid engstelsen ugrunnet.
8.Men om frykten for veksten i Statens makt var overdrevet, var den ikke derfor ugrunnet.
9.Spirene til hysteriet såes av massemediene, og høstes i form av uhemmet frykt og ugrunnet mistenksomhet," skriver avisen.
10.De fleste har komplekser for ett eller annet, ofte helt ugrunnet.
11.Den er ugrunnet og urettferdig, ikke minst nå i sommertiden da kunsttilbudene er flere og mer mangfoldige enn ellers i året, og publikum gleder seg over dem og bruker dem flittigere enn noensinne.
12.En bekymring som er helt ugrunnet, i følge en svensk rapport om befolkning og velferd på 2000tallet.
13.For Sovjets frykt for angrep fra vest er en psykologisk realitet, selv om den er ugrunnet.
14.Frykten for at kortisonen skal kunne gå inn i kroppen, mener Fyrand er helt ugrunnet.
15.Frykten var ugrunnet.
16.Frykten viste seg å være ugrunnet.
17.Katastrofen i Bhopal i India viser at problemene og farene er virkelige, og ikke kan avvises som ugrunnet pessimisme og svartmaling, sa Gro Harlem Brundtland.
18.Men jeg så det som ugrunnet av landsmøtet i realiteten å påskynde skifte av statsminister...
19.Som kjent viste utviklingen efterpå at denne bekymring var fullstendig ugrunnet.
Your last searches