Norwegian-Portuguese translation of usikker

Translation of the word usikker from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

usikker in Portuguese

usikker
investeringadjective inseguro, arriscado, perigoso
  stabilitetadjective instável, inseguro
  tilstandadjective serio, grave
  resultatadjective incerto, obscuro
  tviladjective incerto, precário, em dúvida, hesitante, indeciso, inseguro, confuso
  situasjonadjective precário, perigoso, arriscado, crítico
  bygning adjective inseguro
  oppførendeadjective inseguro
Synonyms for usikker
Derived terms of usikker
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis det var valg imorgen, er det da absolutt sikkert at De ville stemme på samme parti som sist, eller ville de overveie om De ville stemme på et annet parti, eller ville De kanskje ikke stemme, eller er usikker på hva De ville gjøre ?
2.Kleven opptrådte med styrke og overbevisning i foredrag og debatter, men var usikker overfor nye problemer og oppgaver som meldte seg.
3.Venstre ser ut til å ha løst et taktisk problem, men politisk er framtida like usikker.
4.De ansatte ved Nic Waals Institutt har fått en usikker situasjon, men tenk på oss foreldre til barn som er midt oppe i et behandlingsopplegg.
5.Dermed blir du med en gang usikker.
6.Dessuten har vi egne kabelpåvisere som kan hjelpe til hvis man er usikker.
7.Det er ikke sammenheng i Riksadvokatens argumentasjon når han på den ene side sier at mistanken om at Hilmar Reksten hadde bygget opp en utenlandsformue var usikker og ikke kunne være et stengsel for garantier fra GI, mens han på den annen side sier at det var et alvorlig brudd på opplysningsplikten fra Johan Rekstens side at han ikke ga opplysninger om en slik formue.
8.Dette skaper en usikker arbeidssituasjon for de ansatte i etaten, sier nestleder i det LOtilsluttede Norsk Teletjenesteforbund, Tore Lundberg.
9.Egentlig blir jeg mer og mer usikker efterhvert som tiden går.
10.Fremtiden er usikker, konkluderer Erland, - og drømmen i livet er en lærlingeplass.
11.Han er usikker på hvem han egentlig er, og fylt av angst, men klarer å holde en fasade.
12.Her er statistikken riktignok meget usikker, men det ser ut til at fraværet ligger mellom 20 og 40 prosent for offentlig ansatte renholdere, sa Fixdal.
13.Jeg ble jo litt usikker da, men svarte at da måtte hun ligge i skuffen sammen med Tøflus.
14.Jeg ble usikker på meg selv efter innsatsen på 5000 meter, men har fått mye støtte og sympati efterpå, og er på ingen måten noen knekket mann, sier Rolf FalkLarssen.
15.Jeg blir like usikker på hva jeg skal svare hver eneste gang.
16.Jeg er en rar kombinasjon av å være trygg og usikker, sier Anne Marie Tannæs (56), Oslos nye kommunalråd for personal og lønnssaker.
17.Jeg følte faktisk at jeg var like tidlig ferdig med det jeg skulle gjøre i dette stupet her som i Hamar, men dommerne virket noe ujevne på meg, uten at jeg på noen måte skal forsøke å konstruere unnskyldninger, sa en noe betuttet Jon Grunde Vegard som er noe usikker på sin egen form i tårnstup som er neste chanse.
18.Jeg har ikke kunnet trene skikkelig den siste tiden og jeg var meget usikker foran denne turneringen, fortsetter Håkon som efter seieren var både lettet og glad.
19.Jeg har ikke sett akkordforslaget og er noe usikker på nøyaktig hva som ligger i den løsningen man har kommet frem til.
20.Jeg ser på kampen om formannsvervet som positiv, og frykter ikke at den vil skape sår som ikke lar seg lege raskt, sier Ole Jacob Bangstad, som er mer usikker på om en formannskandidat bør markere seg sterkt offentlig.
21.Jeg tror optimismen vil vare frem til Elkem og andre store selskaper har fremlagt sine første delårsrapporter, sier han og er mer usikker for den videre utvikling i annet halvår.
22.Jeg var litt usikker foran kampen, sier en glad Tom Johansen.
23.Jeg var litt usikker før jeg gikk ombord, men jeg var i trygge hender, sa Gunnar Haugan og tok et fast grep om et gammelt klenodium av en messingkikkert.
24.Kanskje han for en gangs skyld kunne hatt lyst til å se deg usikker og redd, se deg i en situasjon du ikke kunne klare.
25.Kjøreavgift kan også få en slik form at den kan være gjennomførbar, innenfor gjeldende lovverk, men foreløbig er Samferdselsdepartementet noe usikker på realiteten i bystyrets kjøreavgiftvedtak, sier Madslien.
26.Litt vanskelig å spille forelsket, men jeg skal jo være rødmende og usikker, så det passer bra, sier Petronella.
27.Lovgivningen er noe usikker, men det er ikke fritt frem for å etablere private sykehus i Norge, sier medisinalråd Egil Willumsen i Helsedirektoratet i forbindelse med planene til selskapet Privat Hospital A / S om å drive det nedlagte Mesnalien Sykehus i Hedmark som privat sykehus.
28.Mannen som voldtar, er usikker og rådvill i sin identitet som mann, sier psykiater Berthold Grünfeld.
29.Mannen som voldtar er ofte usikker, utrygg, rådvill i sin identitet som mann.
30.Norsk ungdom er gjennomgående mer optimistisk enn europeisk ungdom med henblikk på usikker fremtid og faren for en eventuell krig.
Your last searches