Norwegian-Portuguese translation of utstrakt

Translation of the word utstrakt from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utstrakt in Portuguese

utstrakt
generelladjective estendido, espalhado
  kroppadjective estendido, esticado
  forlengetadjective alongado, estendido, distendido, esticado
  utbredtadjective expandido, espalhado
  kroppother estendido, alongado
Synonyms for utstrakt
Similar words

 
 

More examples
1.Ikke utstrakt nytenkning", mener Drammensavisen.
2.LOsjef Tor Halvorsen kom både med en utstrakt hånd og truende knyttneve (uthevet av meg) mot Regjeringen.
3.Vi må legge forholdene til rette for utstrakt samarbeide og fredelig sameksistens.
4.Alle de konsertene vi holdt hadde et stort innslag av farvet publikum, og vi hadde utstrakt omgang med farvede under besøket i landet.
5.At det skulle pågå en utstrakt drenering av grunnvannet i Oslo, kan ikke være riktig, sier Beichmann.
6.Automatisering kan imidlertid være så mangt, og det vil ikke alltid være riktig å redusere bemanningen til fordel for utstrakt bruk av automatikk.
7.Den vesentlige beveggrunn for å ta opp denne sak til diskusjon er imidlertid vissheten om at utstrakt hemmeligholdelse er uforenlig med demokratiet.
8.Dersom vi ønsker å møte konkurransen fra utenlandske programtilbud med egne programmer av høy kvalitet, er neppe en utstrakt konkurranse om de knappe innenlandske ressursene veien å gå.
9.Det er disse erfaringer vi bygger på når vi går inn i kanskje enda mer utstrakt fellesinnsats med de private, sier Bjørn Johannessen.
10.Det foregår et utstrakt og godt samarbeide, forteller tollinspektør Larsen, hvis tjenestemenn er utstyrt med et tjenestebevis med den norske løve på den ene side og tre kronor på den andre.
11.Det nyeste er at vi gjør utstrakt bruk av videoskjermer.
12.Et utstrakt nordisk samarbeide med et gjensidig rapporteringssystem ville betydd mye for sikkerheten.
13.For vår egen del ønsker vi å bygge opp et så godt tilrettelagt offentlig helsevesen at det private legemarked skal bli svært beskjedent, sier Hauge, som mener at det er lite som tyder på noen utstrakt privatisering av legetjenesten i Norge.
14.Idag drives en utstrakt oppsøkende virksomhet blant de alkoholmisbrukere som synes på gaten og som på andre måter kommer inn under vårt hjelpesystem.
15.Jeg skjønner hva du sikter til, og har selvfølgelig hørt rykter her om utstrakt dopingmisbruk der borte.
16.Kontakttelefonen avslørte raskt at også foreldrene har et utstrakt behov for å snakke ut om problemfylte sider ved tilværelsen.
17.SAS har inngått et utstrakt samarbeide med en rekke frittstående speditører som gjør dette mulig, og vi føler at næringslivet har et stort behov for dette, sier fungerende fraktsjef Egil Budde i SAS Cargo i Norge.
18.Utstrakt avlingssvikt over hele landet betyr at ikke mindre enn 60 000 tonn mat som nødhjelp må bringes frem til de nødlidende hver måned frem til desember 1985.
19.Utstrakt bruk av dataundervisning vil endre vårt tradisjonelle bilde av skole og undervisning der læring foregår i en klasse på 30 innenfor fire vegger med læreren som informasjonskilde.
20.Utstrakt på gulvet med bena i været og slangeagurk på øynene, ler hun overgivent.
21.Vi har ikke ressurser til å satse på et utstrakt regionopplegg, men vil i stedet konsentrere oss om en etablert landslagsstamme på 30 svømmere inklusive de rundt ti som er i USA, erklærte svømmeutvalgets formann Truls Gerhardsen søndag eftermiddag.
22.Vi satser på å gi våre kunder utstrakt støtte og opplæring også på dette markedet.
23.Vi ønsker å øke oppmerksomheten omkring belastningssykdommene, og baserer kampanjen på et utstrakt samarbeide med en rekke organisasjoner som alle er opptatt av dette problemet.
24.Vil det bety at utstrakt bruk av markedsøkonomi vil være et pluss når vi i fremtiden skal vurdere hvilke prosjekter Norge skal yde bistand til ?
25.utstrakt motstand mot import av helsetjenester, f.eks. i form av behandling i andre land.
26.... mens dagene tilbringes i utstrakt soltilbedelse langs badebyens berømte plankepromenade.
27.Adresseavisen trekker frem den positive utvikling de siste par år og påpeker at" mens Arbeiderpartiet i sine siste regjeringsår nådde rekordhøye tall tross 15 måneders prisstopp og utstrakt bruk av tvungen lønnsnemnd, har det lykkes samarbeidsregjeringen å bringe inflasjonen under kontroll.
28.Allerede før jul drev flere smakspaneler utstrakt virksomhet for å finne frem til den rette øltypen.
29.Alvorlige hungerskatastrofer og en utstrakt grad av barnedrap skulle være resultatet.
30.Arbeiderpartiet mener at utstrakt overføring av oppgaver fra det offentlige til private og innføring av mer egenbetaling, som notatet også bygger opp om, bl.a. vil føre til et todelt helsetilbud.
Your last searches