Norwegian-Portuguese translation of vedtatt

Translation of the word vedtatt from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vedtatt in Portuguese

vedtatt
erkjenntadjective confesso, confessado, reconhecido, admitido
Synonyms for vedtatt
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan ikke sees at slike bestemmelser noen gang ble vedtatt så lenge denne lovgivningen var operativ frem til 15. august 1955.
2.Det lå an til brudd i forhandlingene, og det kom uttalelse fra Statoils side som Mobils representanter oppfattet dithen at det ville bli iverksatt en offensiv mot Mobil i massemedia, bl.a. med påstander om at Mobil i 1979 hadde vedtatt overføring i 1985, men senere gått fra dette.
3.Dette ble enstemmig vedtatt.
4.Hvis dette blir vedtatt, vil vi i første halvdel av september vurdere hvem som vil få støttekontakt videre ut 1984.
5.I kulissene" lørdag 21. januar skriver Aftenposten at Oslo formannskap har vedtatt å sende undertegnede på representasjonstur til Sarajevo i forbindelse med vinterolympiaden.
6.Ikke øl i en sådan stund" har ifølge Nordlandsposten vært ledemotivet for Flakstad kommunestyre, som har vedtatt at det ikke skal selges øl i kommunen i tiden fra 15. januar til 31. mars.
7.Kartet er vedtatt av Stortinget, så får terrenget føye seg !
8.Når Arbeiderpartiet gikk inn for et prinsippvedtak om å forlenge jernbanen, er det først og fremst fordi det visste at forslaget ikke ville bli vedtatt.
9.Overgangsperioden" varer ennå, til tross for at der er over 6 år siden landets 7 maritime høyskoler ble vedtatt opprettet.
10.Regjeringens langtidsprogram er ikke vedtatt", sier Arne Rettedal til Dagbladet idag.
11.Representantskapet i Oslo Kr.F. viser til at samferdselsdepartementet har avvist bruk av slik kjøreavgift som Oslo bystyre har vedtatt.
12.Spørsmålet kan med rette stilles etter at det nå er klart at regjeringen med olje og energiminister Kåre Kristiansen i spissen som fagstatsråd har vedtatt å bygge ut EtnaDokkavassdraget i større målestokk enn det selv Vassdragsvesenet har våget å gå inn for.
13.Såfremt ikke annet er vedtatt ved avtale med fremmed stat, kan Kongen av hensyn til rikets sikkerhet eller interesser forøvrig beslutte utvist enhver utlending.
14.(NATOlandene har allerede vedtatt å følge opp den såkalte Rogersplanen, som beskriver dette offensive konvensjonelle forsvarsopplegget).
15.12 års kostbar trenering kunne vært unngått ganske enkelt ved at Norsk språkråd på sitt første møte 1. februar 1972 hadde vedtatt å gjenopprette offisiell status for riksmålet.
16.Amnestiet kan bli et langt skritt mot sosial forsoning, sa Solidaritetlederen Lech Walesa i helgen efter at nasjonalforsamlingen hadde vedtatt at alle politiske fanger i Polen skal løslates.
17.Arbeiderpartiet tar kraftig i i sitt budsjettforslag for 1985, fordi partiets representanter likevel vet at deres forslag ikke blir vedtatt.
18.Arbeiderpartiets talsmenn, og særlig sosialkomiteens formann, Gunn Vigdis OlsenHagen, har lagt opp til en usaklig fremstilling av den nye helselov som Stortinget har vedtatt, sa Kristiansen.
19.Bakgrunnen for at Regjeringen la frem en tilleggsproposisjon om studiefinansiering, var å følge opp de prinsippene Stortinget hadde vedtatt i sin behandling av meldingen.
20.Bakgrunnen for min anbefaling er den forutsetning som var helt klar da kommunehelseloven ble vedtatt, nemlig at egenandelene for alle leger skulle være de samme, poengterer Odd Holøs.
21.Blir budsjettforslaget vedtatt, betyr det efter vår oppfatning en halvering av klubbenes aktivitet, sier Gro Haugen og Ellen Kristoffersen i Lambertseter fritidsklubb (bildet).
22.Blir de forskrifter som nå er foreslått, vedtatt, får Norge de beste regler på dette felt i Norden, sier Bakken.
23.Blir det nye Mardøla eller Altademonstrajoner, hvis disse planene blir vedtatt ?
24.Blir forslaget om boligbeskatning vedtatt, vil det virke ruinerende for mange mennesker.
25.Blir forslaget vedtatt, bryter Oslo kommune med Stortingets retningslinjer fra 1981 om at foreldrebetalingen skal utgjøre maksimum 25 prosent av driftsutgiftene.
26.Bygdeutvalgets opplegg har ikke noen chanse til å bli vedtatt så lenge Senterpartiet er med i Regjeringen, sier samferdselsminister Johan J. Jakobsen.
27.Bystyreflertallet har vedtatt en ytterligere innstramningspolitikk overfor samferdselssektoren, noe jeg frykter kan få alvorlige negative konsekvenser for byen, sier Østen.
28.Bystyret har vedtatt at Skådalen ungdomsskole skal bygges, og med det forventede økonomiske oppsving tror vi at det vil skje.
29.Både dette spørsmålet og en disposisjonsplan for det statlige tilskuddet, dersom det blir vedtatt i Stortinget, må først behandles i kommunalutvalget.
30.Bærum står i gjeld til Basketballforbundet, og på bakgrunn av at vi nå først og fremst må satse på å komme på fote økonomisk, ble det vedtatt å redusere midlene til herrelaget.
Your last searches