Norwegian-Portuguese translation of vegre

Translation of the word vegre from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vegre in Portuguese

vegre
nekteverb negar, recusar, rechaçar
Synonyms for vegre
Derived terms of vegre
Anagrams of vegre
More examples
1.Byen New York ville nok vegre seg for å yde alt det dersom vi betalte åhundretusenvis i premier, mener Lebow, som legger til at efter hans beregninger skaper N.Y.maraton en ekstrainntekt på flere millioner dollar for New York.
2.En reell rett for sjøfolk til å vegre seg for å gå inn i krigs og konfliktområder vil efter hva Aftenposten erfarer stå sentralt i de diskusjonene Norsk Sjømannsforbund vil ha med Norsk Rederiforbund efter sistnevntes invitt onsdag.
3.I nordnorsk presse har det nylig vært antydet at boremannskapet vil vegre seg mot å fly fra Andenes til rigger på Tromsøflaket.
4.Når vi vet at svært mange småbarnsfamilier sliter med en vanskelig økonomi i etableringsfasen, sier det seg selv at mange vil vegre seg mot å søke barnehaveplass for sine barn.
5.Dermed blir situasjonen den at det ikke er noe krav at man må vegre seg mot deltagelse i det militære forsvar under alle omstendigheter i all fremtid, noe som Ellefsen har skapt inntrykk av gjennom sine mange artikler om situasjonsbestemt militærnekting.
6.Det konservative regjeringspartiet har satt frem sitt eget lovforslag som går ut på å gi foreldrene rett til å vegre seg mot at barna skal få pryl på skolen.
7.Fordi pasientene står i et så nært avhengighetsforhold til personellet, vil de vegre seg mot å gi opplysninger av slik art at de kan skade personellet.
8.Kanskje kommer jeg til å vegre meg litt for å gå opp i hodedueller, men det trenger ikke bli slik.
9.Men Aalto synes å vegre seg mot denne løsningen.
10.Mye tyder på at de vil vegre seg for å gi ut en bibelutgave som kan virke splittende dersom dette forlagssamarbeidet strander, vil en ny bibel efter alt å dømme bli utgitt uansett - sannsynligvis i løpet av 1986.
11.Og stortingets nobelkomite vegre seg fremdeles.
12.Til gjengjeld er hans ankepunkt nå at Høyesteretts praksis ikke er så absolutt at" man må vegre seg mot deltagelse i det militære forsvar under alle omstendigheter i all fremtid, noe som Ellefsen har skapt inntrykk av gjennom sine mange artikler om situasjonsbestemt militærnekting".
Similar words

 
 

vegre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vegrevegrendevegret
Indikative
1. Present
jegvegrer
duvegrer
hanvegrer
vivegrer
derevegrer
devegrer
8. Perfect
jeghar vegret
duhar vegret
hanhar vegret
vihar vegret
derehar vegret
dehar vegret
2. Imperfect
jegvegret
duvegret
hanvegret
vivegret
derevegret
devegret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vegret
duhadde vegret
hanhadde vegret
vihadde vegret
derehadde vegret
dehadde vegret
4a. Future
jegvil/skal vegre
duvil/skal vegre
hanvil/skal vegre
vivil/skal vegre
derevil/skal vegre
devil/skal vegre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vegret
duvil/skal ha vegret
hanvil/skal ha vegret
vivil/skal ha vegret
derevil/skal ha vegret
devil/skal ha vegret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vegre
duville/skulle vegre
hanville/skulle vegre
viville/skulle vegre
dereville/skulle vegre
deville/skulle vegre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vegret
duville/skulle ha vegret
hanville/skulle ha vegret
viville/skulle ha vegret
dereville/skulle ha vegret
deville/skulle ha vegret
Imperative
Affirmative
duvegr
viLa oss vegre
derevegr
Negative
duikke vegr! (vegr ikke)
dereikke vegr! (vegr ikke)
Your last searches