Norwegian-Portuguese translation of velment

Translation of the word velment from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

velment in Portuguese

velment
aksjonadjective bem intencionado
Similar words

 
 

More examples
1.Graffiti" kalles denne spontane uttrykksform med en velment ord.
2.Rittet mot friheten" er en velment samproduksjon mellom USA og Ungarn, den er en mellomting mellom krigs og hestefilm, og burde vært for barn, hadde det ikke vært for den blodige scener som gjør at filmen er plassert på Sentrum.
3.Både kravmentalitet og eftergivenhet var velment, men misforstått fordi den i realiteten stengte for naturlige og nødvendige omstillinger.
4.Det er en velment tanke.
5.Det meste var altså ikke morsomt, og hvis det var velment og det var det vel - så slo ikke det som foregikk på scenen inn i oss.
6.Dette ble uttalt i 1969 i en tid hvor det distriktspolitiske engasjement i politikken ofte var mer velment enn kanskje virkningsfullt.
7.En" forfølgelse" av Tønsbergbokseren Terje Sveen på grunnlag av gammelt nag, misunnelse og tidligere uoverensstemmelser, eller bare en velment aksjon for å hindre at en fin bokser og idrettsmann skal ta skade av å gå en kamp for mye ?
8.Heldigvis vil markedskreftene ved sin egen tyngde til slutt slå igjennom, men en velment, men misforstått lønnspolitikk kan skape mye unødvendig arbeidsløshet.
9.Høyre bestrider ikke at kommunalråd Kvalheims samferdselspolitikk er velment.
10.Kornlaster som gavesendinger fra de rike land er en velment håndsrekning og kan gjøre nytte under katastrofer.
11.På denne spesielle måten forsøkte han å meddele et rent personlig budskap og gi meg en velment advarsel.
12.Påstanden om at dyr føler smerte på nøyaktig samme måte som vi, som mange hevder, er forsåvidt velment.
13.Selv om tanken er velment, er jeg stygt redd for at det teatralske vil ta overhånd.
14.Som storforbruker av NRKs nyhets og informasjonstjeneste og som medforvalter av det trykte og talte ord våger jeg meg frempå med litt velment kritikk av NRKansattes sprogbruk.
15.VI kan ikke anbefale ansvarlige myndigheter å slå inn på slike veier, hvor velment og godt formålet enn er.
16.Vi bør ikke igjen gli tilbake i en inkonsistent politikk, selv om den kanskje er aldri så velment.
17.De forskjellige kulturformer trenger lang modningstid, og sentraldirigering av kulturelle" aktiviteter", hvor velment den enn er, bærer kimen i seg til fiasko.
18.Den er så velment i utgangspunktet.
19.Det er beklagelig at et velment forsøk på å styre renteutviklingen har mislykkes så kapitalt, men slik som det har utviklet seg, er det neppe noe stort tap at ordningen nå blir avviklet.
20.En velment ungdomsbok - på de unges side.
21.Ethvert velment råd ble avvist med forakt av Arbeiderpartiets leder.
22.For det finnes grenser for hvor mye man kan hente ut av et barn eller et ungt menneske selv når det får en velment og frimodig interesse vendt mot seg.
23.Foreløbig som en stillings og prestisjekrig med irriterende (om enn velment) sneballkrig fra skyttergravene.
24.Ja, tanken var nok god og velment.
25.Men det er ikke alltid like vellykket, selv om det er velment.
26.Selvfølgelig vil man her møte velment vennlighet og reservert varme - men også lukkede dører, frosne ansikter og ondsinnede slengbemerkninger.
27.Skal vi være med i internasjonal virksomhet, så må vi ha de samme arbeidsvilkår som våre konkurrenter, vi må ikke ende opp med en næring som skal brukes som kasteball i en norsk velment, men blåøyd utenrikspolitikk.
28.Som forekommer harde og umenneskelige, hvor velment de enn måtte være.
29.Til slutt et velment og nødvendig råd til toppsjefen i vårt skolestell : statsråd Bondevik.
30.To millioner til trimaksjon er velment, men vil neppe hjelpe særlig - i relasjon til hva ernæringsforskningen klart sier oss idag - at vi nærmest spiser oss ihjel !
Your last searches