Norwegian-Portuguese translation of vesen

Translation of the word vesen from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vesen in Portuguese

vesen
vesennoun ser vivo [m], ser [m], criatura [f]
Synonyms for vesen
Derived terms of vesen
Similar words

 
 

More examples
1.Det skjulte dypet i vårt eget vesen kan sammenlignes med det glødende indre av jordkloden.
2.Hans vesen kunne vibrere mellom den mest inntagende vennlighet og overbærenhet - også overfor motstandere - og den mest brutalt avvisende arroganse, som måtte etterlate inntrykk av intoleranse.
3.Slike metoder er fullstendig fremmed for kommunistpartier, ja, for hele kommunistbevegelsens innerste vesen", skrev Pravda.
4.Slike utsagn vidner om at det gjør seg gjeldende noen forunderlige forestillinger om bilen som et slags selvstendig vesen som driver og tøffer rundt alene og på egen hånd og tar opp plassen for et annet vesen, mennesket.
5.Det er mulig at det satt en annen en der, men han gjorde ihvertfall ikke noe særlig vesen av seg !
6.Det hører med til metodismens vesen at den aldri har drevet noen streng teologisk meningscensur.
7.Du bruker i den siste diktsamlingen et bilde av deg selv som en dregg eller et anker, og du øyner konturene av en farkost, et større vesen som du er festet til.
8.For en fryd jeg opplevet hver gang et velskapt lite vesen kom ut i lyset.
9.Fremskrittspartiets menn er oppdratt til å se kvinnen først og fremst som et seksuelt vesen, og vurderer henne efter hvorvidt hun har" sex appeal".
10.Han tok seg spesielt av kamerater som hadde vanskeligheter, og på grunn av sitt vesen var han et midtpunkt i familien, sa vidnet.
11.Her kan man, som man vil skjønne, ikke skrive tørt nok for å nå frem til en juridisk sannhet, altså en tilstand som ikke pleier å være anvendelig når et menneske tenker på et avkledd vesen av motsatt kjønn.
12.Hovedtemaet er mennesket som individ og kollektivt vesen.
13.Hvis dyktighet, initiativ og uredde vesen ble av stor betydning for Norges veier, opplyser vårt leksikon.
14.Jeg er opptatt av å avskaffe alle de forhold som virker hemmende på menneske som et skapende vesen.
15.Jeg har vandret omkring i dyreparker i mange land og festet meg ved dyrenes karakteristiske stillinger og vesen.
16.Kanskje det har å gjøre med det konsentrerte scenerommetEn gåte består jo i å fordreie publikums syn, og det er jo også hele teaterets iboende vesen.
17.Kirken skal vekk med alt sitt vesen - skjegget inkludert.
18.Mennesket er et sosialt vesen, som bare kan trives dersom det betyr noe for andre.
19.Når vi slåss mot Ellefsen og alt hans vesen, slåss vi altså mot en pakke som også inneholder navn som vi har bestilt og som vi i lengden ikke kan klare oss uten, sa Brox.
20.AV vesen er han" Amadeus"Mozarts rake motsetning.
21.Alle som har tilknytning til filialen i Grensen vil huske Vogts vennlige og elskverdige vesen.
22.Alle vi som fikk anledning til å lære Signe Petersen å kjenne, satte pris på hennes utadvendte vesen, hennes interesse for alt som rørte seg i de epoker hun gjennomlevet, og for hennes aldri sviktende forståelse for medmenneskene, og vi lyser fred over hennes minne.
23.Alt da la vi merke til hans sympatiske vesen.
24.Alt sammen har tilhørt et vesen som levet for mellom 16 og 18 millioner år siden.
25.Amøbenes ustyrlige form og klyselignende vesen innbyr jo vitterlig til både slagferdige poenger og uttrykksfulle illustrasjoner.
26.Artikkelforfatteren konkluderer med at mannesket er et enestående, sammensatt vesen, og gjennomgår, i samtale med sjefpsykolog Charlotte Buhl, Freuds teorier om" Jeget"," overjeget" og" detet".
27.Automatikkens vesen lot seg ikke skjule.
28.Bare noen få meter fra sykkelhjulene, og i samme retning, glir Astrid, stor og tung, men med et dovent og vinnende vesen.
29.Barn har så godt av å ha omsorg for et levende vesen.
30.Begynnelsen til musikken stammer altså efter Edbergs mening fra havet og den finnes inne i oss, den korresponderer med noe i vårt eget vesen.
Your last searches