Norwegian-Portuguese translation of veve

Translation of the word veve from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

veve in Portuguese

veve
tekstilerverb tecer
Derived terms of veve
Similar words

 
 

More examples
1.Det er terapi å veve, sier han fast.
2.Brooks var tekstilfabrikant med relativt lav avkastning på kapitalen, inntil han fant opp en metode for å veve inn små bilder i stoffet.
3.Dermed er alt klart for å veve - stoppe - med en kanvasnål eller flat nål uten spiss.
4.Det er nesten ingen grenser for fantasi og skaperglede når man først er blitt" bitt av" å veve uten vev.
5.Det morsomste er kanskje å veve i mønster.
6.Emilie lukket opp døra til sitt veve og hobbyrom.
7.En pappplate med hakk i kanten kan brukes til småting, og mindre esker (f.eks. til sjokolade) kan brukes til å veve rundt så man får en" pose" ut av det.
8.Er man stresset og urolig, blir man kurert hvis man lærer å veve.
9.For 14 dager siden skrev vi om å veve uten vev, f.eks. ved å slå stifter i en sponplate, sette knappenåler i en isoporplate eller i en eske f.eks. en sjokoladeeske - sette renning på og stoppe / veve med en butt nål.
10.Han fremholdt at inntil Norge blir medlem av EF bør vårt land satse på å bygge opp og veve seg inn i et nettverk av samarbeidsordninger med likesinnede land i Europa på spesielle saksområder.
11.Like naturlig som det er å bruke ull for oss, er det for henne å veve med bomull og sissal som vokser i store mengder i Brasil.
12.Man kan bruke helt enkle vevninger som en over og en under eller kaste seg ut i mønstervevning : bruke et slags garn eller flere, f.eks. forskjellig i renning og islett ; veve efter mønster eller" dikte" direkte på veven ; slå tett til eller la veven være åpen.
13.Man kan f.eks. lage renningen i to farver garn og bruke de to samme til å veve med, så man får et rutemønster (tegn.
14.Men, jeg synes det er deilig å veve, dessuten synes jeg tepper har bedre nytteverdi enn malerier.
15.Men at det er godt å veve, det bekrefter han omsvøpsløst.
16.Også min mor var glad i å veve, og hun nølte ikke med å formidle sin kjærlighet til dette arbeidet videre til meg, sier Zoravia Bettiol.
17.På en liten, flat eske, cirkastørrelse 7 18 1 cm, kan man veve en" pose" til brilleetui (tegn.
18.Å veve er å være med på en prosess fra begynnelse til slutt.
19.Å veve uten vev er noe som både unge og gamle kan delta i, for egentlig er det bare en videreutvikling av å stoppe.
20.Det tar tre måneder å veve et slikt teppe, så får jeg kanskje 15 000 kroner for det, sier Ellen.
21.Man kan lære en god del om veving. renningen blir satt opp av oss, og alle lærerå veve en remse med forskjellig mønster i.
22.Å veve er et nitid arbeide.
23.Allerede som 20åring begynte hun å veve.
24.Da skal jeg veve, farve garn.
25.De fleste vennene forsøkte å veve pakistanske grunnholdninger inn i sin norske hverdag.
26.Den norske kunstneren Odd Tandberg får ansvaret for hoveddørene til det nye konferansesentret, Maija Lavonen fra Helsingfors skal veve to store trær til forsamlingssalen, Runa Gudionsdottir skal sammen med sin mann Gestur ha ansvaret for en keramisk vegg i restauranten, København bidrar med en veggskulptur av Anders Tinsbo - og det ble svensken Leif Bolter som fikk i oppdrag å utføre den store" inngangsskulpturen".
27.Det ble tekstil, men nå får jeg både male og veve, sier hun.
28.Det er tungt å veve.
29.Det var dengang vi danset" Kjerringa med staven" og Veve vadmel" til vi ikke hadde pust igjen.
30.Det var mannens oppgave å veve bunnen, mens kvinnene broderte.
Your last searches