Norwegian-Spanish translation of øde

Translation of the word øde from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

øde in Spanish

øde
plassadjective solitario, poco frecuentado, desierto, despoblado, deshabitado
  allmennnoun destino [m], suerte [f]
  framtidnoun destino [m], suerte [f], fortuna [f]
  allmennverb destruir, agotar, disipar, derrochar
Synonyms for øde
Derived terms of øde
More examples
1.Fredag" for eksempel, er spekket med artige jordnære detaljer om livet på den øde øya.
2.Havnen i Aberdeen er øde og forlatt," sier han, men det skyldes at alle forsyningsskipene ble sendt til havs før de kunne blokkeres.
3.Om alle land laa øde".
4.Åttekantgaten" lå øde og tom på kveldstid.
5.Det var over midnatt og stille og øde på E 18 mellom svarte skogkanter da de nådde avkjøringen ut mot kysten.
6.Området på cirka en halv mil størrelse som brant, ligger øde.
7.Regjeringen har lagt øde 20 byer med den unnskyldning at de vil beskytte oss mot de kontrarevolusjonære, heter det.
8.Vi må lære å akseptere uenighet, at enhver annen er en øde øy, da har vi fått øye på hverandre, da kan vi bygge broer.
9.Voldtekt skjer i langt større omgang enn tidligere antatt, ikke bare langs øde landeveier nattestid, men like ofte i såkalte" trygge sammenhenger".
10.30 deltagere og 150 trekkhunder konkurrerte søndag i nomekjøring, den spesielle stil som vi forbinder med barskt villmarksliv, og kjøring over øde snevidder.
11.Andreas og Marit Dervo fra Tana (bildet) reddet hesten og livet, da tyske tropper, på retrett høsten 1944, la Finnmark øde.
12.Boligen der 28åringen ble drept ligger forholdsvis øde til.
13.De gamle ærverdige bygninger efter Nylands Verksted, tidligere Akers mek. Verksted, kan nok virke øde og forlatt, men ta en titt innenfor - der er det liv og røre.
14.De hadde ingenting å gjøre med mørke høstnetter, øde sund og ensomme hus på avsides øyer.
15.De har fortalt til politiet at de i øde trakter i Vestby har prøveskutt noen av pistolene.
16.De skal bygge opp igjen gamle ruiner, gjenreise det som før ble lagt øde" het det i prekenteksten for denne første søndag i det nye kirkeår, den første dag i en ny epoke for Vålerengen kirke.
17.Den eldre bydelen, som normalt er full av mennesker, lå øde og nærmest forlatt, med forseglede dører i de mange forretninger.
18.Deres hjem, deres land ble lagt øde.
19.Deres verste fiender var også de selvgode, nevrotiske, stive kolleger som forherder elevene og legger skolemiljøet øde.
20.Derfor kan du godt sitte på en øde ø og skrive revy.
21.Det beste hadde kanskje vært om mennesker aldri hadde hatt berøring med den fryktede og beryktede klippen, der den ligger øde og ensom, evig utsatt for sjøens og havbølgenes grep.
22.Det ble forsøkt lagt øde.
23.Det ender tydelig på en øy så øde at den ikke lar seg oppspore på kartet.
24.Det ender tydelig på en øy så øde at det ikke finnes på kartet.
25.Det er ikke noen dramatisk svekkelse av næringens kår som er antydet, heller ikke noe i retning av å legge bygdesamfunn øde.
26.Det er noe øde og håpløst i Blohms menneske og dyreskikkelser, der de stirrer på oss fra keitete og litt bortkomne positurer.
27.Det er som regel kort vei dit ulvemeldingene kommer fra, selv om det dreier seg om milevide øde strekninger på de kanter av landet.
28.Det maritime miljø er til å ta og føle på, selv om dokkene langs Themsen ligger der øde, med noen få unntagelser.
29.Det var en provins i landet øde lagt.
30.Dette gjør de uten sidehensyn til at bykjernene legges øde og butikkene må flytte til mer bilvennlige strøk.
Similar words

 
 

øde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ødeødendeødt
Indikative
1. Present
jegøder
duøder
hanøder
viøder
dereøder
deøder
8. Perfect
jeghar ødt
duhar ødt
hanhar ødt
vihar ødt
derehar ødt
dehar ødt
2. Imperfect
jegødte
duødte
hanødte
viødte
dereødte
deødte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ødt
duhadde ødt
hanhadde ødt
vihadde ødt
derehadde ødt
dehadde ødt
4a. Future
jegvil/skal øde
duvil/skal øde
hanvil/skal øde
vivil/skal øde
derevil/skal øde
devil/skal øde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ødt
duvil/skal ha ødt
hanvil/skal ha ødt
vivil/skal ha ødt
derevil/skal ha ødt
devil/skal ha ødt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle øde
duville/skulle øde
hanville/skulle øde
viville/skulle øde
dereville/skulle øde
deville/skulle øde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ødt
duville/skulle ha ødt
hanville/skulle ha ødt
viville/skulle ha ødt
dereville/skulle ha ødt
deville/skulle ha ødt
Imperative
Affirmative
duød
viLa oss øde
dereød
Negative
duikke ød! (ød ikke)
dereikke ød! (ød ikke)
Your last searches