Norwegian-Spanish translation of Aftenposten

Translation of the word Aftenposten from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

Aftenposten in Spanish

Aftenposten
norsk avisnoun Aftenposten
Synonyms for Aftenposten

 
 

Wiki
Aftenposten er Norges største avis etter opplag etter å ha gått forbi VG i 2010.[1] Aftenposten er også den største norske abonnementsavis, og utkommer i Oslo. Aftenposten er den eneste norske avis som gir ut to daglige utgaver tirsdag, onsdag og torsdag. Morgenutgaven er riksdekkende, mens ettermiddagsutgaven, Aften, er lokalavis for Oslo og omegn.

More examples
1.(Aftenposten, 2 / 10.
2.(Reiulf Steen til Aftenposten 20 / 10.)
3.Aftenposten" lovede mig 10 Kroner Spalten, hvis den kunde tage det op.
4.Aftenposten kan da ikke i ramme alvor påstå at disse tallene ikke viser at det er en klar fordelingsvirkning tilstede av rentefradraget til større fordel jo høyere inntektene er ?
5.Amnestys arbeide er virkelig ubehagelig for verdens store undertrykkere", erklærer denne nyvunne talsmann for ytringsfriheten i et intervju med Klassekampen, ifølge Aftenposten.
6.Angrepet mot nullskatteyderne" - slik det fremgår av Aftenposten, synes å være et bestillingsverk fra krefter som ønsker å høste andre deler av skattesystemet.
7.At en del foresatte til barn med barnehaveplass har varslet betalingsboikott og unnlater å betale sin gjeld til Oslo kommune, kan medføre en reduksjon av barnehavetilbudet i byen" (Aftenposten 7 / 3).
8.Avkledd slagordet om matematisk rettferdighet på borgerlig side og Arbeiderpartiets doktrine om styringstillegg på den andre side, står vi i virkeligheten overfor en kamp om best mulig uttelling for eget parti," skriver Aftenposten på lederplass 13 / 6.
9.Avskaff grunnskolekarakterer" er overskriften på en artikkel i Aftenposten 29. mars.
10.Bandelederen" truet alle med en hagle som han hadde gjemt i et eksemplar av Aftenposten.
11.Barnas Eventyrdag" inngår i rekken av" Skogtreff", som Oslo og Omegn Turistforening og Aftenposten har holdt på med i seks år.
12.Barnefamilier og forskjeller" var tittelen på et innlegg av Ruth Domaas i Aftenposten 17 / 10.
13.Beboerne vil løse trafikkproblemene på Vestkanten", fastslås det i tittelen på en reportasje i Aftenposten 24.6.1984.
14.Beskrivelsen kommer fra en sentral embedsmann i Bonn overfor Aftenposten, og gjelder en østtysk politikk som vekker større og større oppmerksomhet blant vesttyskere, selv om den bare er vel fire uker gammel.
15.Bestemødrene på Stortingsplass" har intet å hente hos denne pensjonisten - i et intervju med Aftenposten ihøst krevet han atomvåpen i Norge, med påfølgende klar beskjed til russerne om å ligge unna, hvis ikke...
16.Billig mat er kortsiktig og umoralsk og vil sette fart i avfolkningen av bygdene," sa landbruksminister Isaksen i et foredrag i Sortland, Vesterålen, lørdag 14. januar ifølge Aftenposten.
17.Blåøyde norske kibbutzvenner" har Ebba Wergeland fra Palestinakomiteen som overskrift på sitt svar (Aftenposten 25 / 4) til mitt innlegg (Aftenposten 11 / 4).
18.Bronfman er ung, men det er av år", skrev Idar Karevold i sin anmeldelse i Aftenposten, da han spilte i Klavermesterserien i november ifjor.
19.Byantikvaren er tilfreds med Eiendomssanerings nybygg på Kampen" lyder en del av billedteksten til en artikkel under overskriften" Nygammelt på Kampen", i Aftenposten fredag den 24. august.
20.Cover" heter LPen som høstet mange lovord i anmeldelsen Aftenposten hadde tidligere i høst, liksom i de fleste engelske og norske musikkavisene.
21.De midlertidige tekniske forskrifter for kabelanlegg og det administrative apparat som skal håndheve dem, gir Televerket et nytt hjelpemiddel til å skru igjen surstofftilførselen til den private næringsvirksomhet på området", skriver Jan Henrik Nyheim på 2. siden i Aftenposten fredag 15. juni.
22.De samme beskyldninger er referert i Aftenposten.
23.Den passer fortreffelig på kronikken direktør Per Berg i AB Bates skrev i Aftenposten 31 / 10 1984.
24.Denne kommunale oppgave forekommer oss å være klart forsømt" mener Aftenposten.
25.Det bør eftertiden skjønne", skriver oberstløytnant Anton Olstad i Aftenposten 5. november.
26.Det er altså ikke som Aftenposten hevder at mindre marxistiske grupperinger stod bak generalstreiken i Chile.
27.Det er den kommentar statssekretær Torbjørn Frøysnes i UD har til påstand i et leserinnlegg i Aftenposten om at UD viser unnfallenhet overfor SovjetUnionen.
28.Det legges opp til storstilt salg av statlig eiendom", heter det innledningsvis i oppslag i Aftenposten 4 / 8.
29.Dette påståtte faktum har Selvaag allerede forlengst arrestert (Aftenposten 27 / 2 1984) overfor kommunikasjonsrådmannen.
30.Dette skriver Aftenposten i en artikkel om prosjekterte selveierleiligheter til fjells den 13. januar.
Your last searches