Norwegian-Spanish translation of NAF

Translation of the word NAF from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

NAF in Spanish

NAF
trafikknoun Asociación automovilística [f], automóvil club [m]
Derived terms of NAF
Anagrams of NAF

fan

Similar words

 
 

Wiki
NAF kan referere til - Norges Aikidoforbund - Norges Apotekerforening - Norges Automobilforbund - Norsk amigaforening - Norsk anestesiologisk forening - Norsk Antropologisk Forening - Norsk Arbeidsgiverforening (nå NHO) - Norsk Arbeidsmandsforbund - Norsk Astrologisk Forening - Norsk Astronautisk Forening - Norsk Audiografforbund - Norsk Audiopedagogisk Forening - Norske arkitekters forbund - nå Norske arkitekters landsforbund.

More examples
1.Eftersom virkningen av nåværende praksis er den samme som norsk lovgivning om horisontale prisavtaler nettopp vil motvirke, ber NAF om at myndighetene foretar en granskning av den fremgangsmåte som følges," skrev NAF.
2.Alle oljeselskapene publiserer sine utsalgspriser samtidig, påpeker direktør i NAF, Erling Storrusten, i brevet til departementet.
3.Dagens henstilling til forbrukerne, blir i stor grad oppfattet som musen som brølte, direktør Erling Storrusten i NAF ?
4.Dersom Bruktbilkatalogen nå slutter å komme ut, vil vi i NAF utarbeide hjelpemidler til bruk for publikum slik at folk selv kan få en indikasjon på hvor mye den gamle bilen er verd.
5.Det er ikke riktig å si at dyr bil er det samme som dyre deler eller at billig bil betyr at også delene er billige, mener NAF.
6.Det er stort behov for mopedopplæring, sier Odvar Schiøll fra NAF.
7.Dette viser at forbrukernes reaksjoner på prisutspill har stor betydning, sier soussjef i NAF, Rolf Forsdahl.
8.Fri og bevare oss fra kjøreavgiften, sier president Torstein Haug i NAF.
9.Han har selv trodd at han deltok i et reelt salg av billetter der hotellportieren skaffet billige tilbud på lovlig måte via NAF Reisebyrå.
10.I NAF tror vi at det bare vil være positivt med parallelle fremstøt.
11.I ett tilfelle fikk NAF beskjed om å ryke og reise ; billetten skulle brukes.
12.I forbindelse med den halverte avgiftsforhøyelsen, kan det være verd å minne om at NAF var en av seks organisasjoner som opptrådte felles og at man ellers fikk støtte fra nesten hele" GrasrotNorge" - og pressen - i denne saken.
13.Ja, så kjører vi da, sier Thingelstad lett, han sitter trygt fastspent ved siden av og har påtatt seg å lose Aftenpostens feilutsendte gjennom løypene i egenskap av undervisningsleder i NAF.
14.Jeg er innstilt på at NAF utarbeider et undervisningsopplegg for vordende førere av mopeder og lette motorsykler.
15.Jeg har ikke opplevd maken til respons på noe NAFtiltak i de 30 årene jeg har arbeidet i organisasjonen, fortelller Erling Ramlo i NAF til Aftenposten.
16.LO og NAF ble gjennom arbeidstidsavtalen i vår enige om at vi skulle møtes i et utvalg for å se på dette med lik arbeidstid for alle.
17.Men vi i NAF engasjerer oss i alle sider ved den enkelte bilists økonomi.
18.Men vi kjenner ikke konklusjonene enda, sier Hope, som opplyser at NAF ikke har søkt samarbeide med oljeselskaper i forbindelse med undersøkelsen.
19.NAF har flere ganger tatt opp årsavgiften.
20.NAF har også hentet alvorlige syke pasienter hjem med ambulansefly ?
21.NAF mener Norge vil få nok penger i statskassen ved å selge den resterende del av Statoils produksjon til full pris i utlandet ?
22.Norols prisnedsettelse på 20 øre pr. liter til kunder med Norolkort er en ren tilgift til medlemmer i Norges AutomobilForbund (NAF), hevder direktør Bjørn Døstvedt i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).
23.Nå venter vi på reaksjoner fra bransjehold, sier direktør Erling Storrusten i NAF til Aftenposten.
24.Og NAF utnytter situajonen så lenge politikerne ikke informerer opinionen til å mobilisere" avgiftsmotstandere" ?
25.På mange måter var det et positivt møte, sier direktør Erling Storrusten i NAF til Aftenposten.
26.Sprogproblemene gjør det ofte ekstra ille å bli syk langt hjemmefra, sier Werner V. A. Pfeifer i NAF Alarmsentral.
27.Vi er selvfølgelig litt skuffet, men har samtidig forståelse for at NAF ikke vil delta i Kystpatruljetjenesten til sommeren.
28.Vi har konsultert Norsk Arbeidsgiverforening (NAF), og vi vet vi har rent mel i posen.
29.Vi regner med at en aksjon vil bli iverksatt uansett, sier soussjef Rolf Forsdahl i NAF til Aftenposten.
30.Vi skal melde oss over fra Osloavdelingen til hovedorganisasjoenn i NAF.
Your last searches
NAF