Norwegian-Spanish translation of Oslo

Translation of the word Oslo from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

Oslo in Spanish

Oslo
geografinoun Oslo [m]
Examples with translation
Oslo er den største byen i Norge med en befolkning på 629 313.
Jeg har en sønn som studerer i Oslo.
Similar words

 
 

Wiki
Koordinater: 59°54'40""N 10°44'00""Ø «Christiania» omdirigeres hit. For annen bruk, se Christiania (andre betydninger) . Oslo (mellom 1624 og 1925 Christiania, fra 1877/1897 også skrevet Kristiania) er Norges hovedstad og største by.

More examples
1.Aksjon Nabohjelp" ble presentert for offentligheten under en pressekonferanse i Oslo politihus torsdag.
2.Aldri mer Oslo S, vi reiser fra Vestbanen så lenge det går tog derfra".
3.Alkoholmisbruk blant kvinner i et psykoanalytisk perspektiv er titelen på annen forelesning (i en rekke på seks) som holdes førstkommende lørdag på Universitetet i Oslo.
4.Alternative boformers boligbyggelag" er navnet på et slikt andelslag som er sprunget ut av Kollektivbevegelsen i Oslo, og Fremtiden i Våre Hender.
5.Arne Treholt ble ved kjennelse av 31. oktober 1984 i Oslo forhørsrett fengslet frem til fredag 28. desember 1984.
6.At en del foresatte til barn med barnehaveplass har varslet betalingsboikott og unnlater å betale sin gjeld til Oslo kommune, kan medføre en reduksjon av barnehavetilbudet i byen" (Aftenposten 7 / 3).
7.At man i 50årene solgte billetter til akvariet a kr. 1, pr. stk. med totalsum kr. 57 452,, og ikke som du sier for hundretusener, er sammen med ovennevnte gave årsaken til at man har finansiert oppsett av et romprogram, og det - efter styrets mening - mer eller mindre fullkomne anlegg som er oversendt Byplankontoret i Oslo for regulering av området Fiskevollbukten.
8.BUNKRING", Ole Walter Jacobsen, Sorgenfrigate 2,0365 Oslo 3.
9.Balder" er titelen på forestillingen, som får premiere på Oslo Nye Tester i mai.
10.Balduin" - som går i fast rute mellom Kontinentet og Oslo / Fredrikstad var langt utenfor kurs da det grunnstøtte.
11.Bare fortsett - du skal vinne OL," slo Immo Kuutsa fast, den gang i Oslo for to år siden.
12.Bare ved at lesbiske og homofile står åpent frem og ved at heterofile solidariserer seg med den homofile frigjøringskampen, vil det bli mulig for hundretusener av norske kvinner og menn å fritt utfolde kjærlighet og seksualitet overfor mennesker av sitt eget kjønn", fremholder Oslo AKP (ml).
13.Barnas Eventyrdag" inngår i rekken av" Skogtreff", som Oslo og Omegn Turistforening og Aftenposten har holdt på med i seks år.
14.Bekvemmelighetens triumf - krise for boken ?" var temaet for en konferanse om bokens stilling i mediasamfunnet som forfatter og skribentorganisasjonene i Norge arrangerte i Oslo torsdag.
15.Besudlingen og latterliggjørelsen, parodieringen av karnevalstradisjonen i Brasil", som Maria Theilman Geelmuyden i et innlegg nylig fant at karnevalet i Oslo 1984 var et uttrykk for, var tvertimot fornektelsen og begrensningen av den utopi som delvis ble realisert med karnevalet" siste mai".
16.Beth", Oslo.
17.Blindgjenger" handler om en ung gutt på 16 år som bor sammen med sin mor i en gammel bygård i Oslo.
18.Blæst uke 45" er innledet i 32 fritidsklubber i Oslo.
19.Bohuslän" av Göteborg er ett av de fem svenske turistskipene som i disse dager ligger i Oslo havn fullastet med informasjon om Bohuslän.
20.Borgerskapets diskrete sjarm" er tittelen på sosialantropologens forskningsarbeide blant gamle damer på Frogner i Oslo.
21.Brukte fire timer fra Oslo og ned.
22.Børs II" skal være et tilbud til de selskaper som ikke fyller vilkårene for en kursnotering på Oslo Børs ordinære liste, som setter klare krav både til selskapets størrelse og spredningen av aksjene.
23.Carmen" fra London City Ballet, som i vinter hadde verdenspremiere i Oslo).
24.Da A / S Oslo Sporveier i 1975 overtok de loslitte rester av A / S Holmenkolbanen gjaldt overtagelsen rubb og rake, også stasjonsnavnene...
25.Dagen efter, altså 1. mars, mottok hun et brev fra Finstad, datert 27 / 21984, poststemplet Oslo 29 / 21984.
26.Dagliglivets organisering fritidssamfunnet" var tittelen på SVs programkonferanse i Oslo 18. til 20. mai. Konferansen er et ledd i partiets arbeide med et nytt arbeidsprogram for neste stortingsperiode.
27.De gravende etater" (bl.a. vann og kloakkvesenet, veivesenet, Televerket og Oslo Lysverker) samordner alle sine gravinger.
28.De uavlatelige gravearbeider i Oslo sentrum setter godtfolks tålmodighet på urimelig store prøver.
29.De umiddelbare problemene som Oslo nå står overfor henger naturligvis sammen med den borgerlige krisepolitikken som føres av Regjeringen.
30.Den dagen da håret brakk", som har premiere 3. juni på Scala i Oslo, og han skal lage en cabaret for TV sammen med Klaus Hagerup.
Your last searches