Norwegian-Spanish translation of Palestina

Translation of the word Palestina from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

Palestina in Spanish

Palestina
geografinoun Palestina [f]
Similar words

 
 

Wiki
Palestina (hebraisk: ??????? Palestina, arabisk: ?????? Filast?n eller Falast?n, se også Kanaan, Israel) er et av mange historiske navn på landområdet mellom Middelhavet og Jordanelven, og diverse tilsluttende landområder øst- og sørover.

More examples
1.Tyver i natten" henter sin handling fra Palestina omkring 19381939.
2.Anton Olstads innlegg om Palestina og palestinerne må nærmest tolkes dithen at palestinerne ikke eksisterer fordi det ikke har eksistert noen palestinsk stat.
3.Britene kalte sitt vestre mandatområde Palestina og ga det, for første gang i historien, bestemte grenser.
4.Chaim Herzog ble født i Belfast i 1918 og kom til Palestina allerede som 17åring.
5.Den demokratiske front for frigjøring av Palestina, ledet av Nayef Hawatmeh, har tatt på seg ansvaret for to terrorangrep i Jerusalem nylig.
6.Den demokratiske fronten for frigjøring av Palestina (DFLP) har tatt på seg ansvaret for aksjonen.
7.Den marxistiske fløy av Den palestinske frigjøringsorganisasjon (PLO), folkefronten for frigjøring av Palestina, påtok seg senere ansvaret for kapringen.
8.Denne beslutningen skjedde i klar erkjennelse av at PLO var effektivt forhindret fra å operere militært fra alle områder nær Israels grenser, og videre at tyngdepunktet i den nasjonale kamp derved var overført til de okkuperte områder av Palestina, dvs. Vestbredden og Gazastripen.
9.Deres beregninger viste at det hadde vært tolv måneformørkelser over Palestina i løpet av Pontius Pilatus embedstid.
10.Det er ikke plass til noe" Palestina" der man idag har statene Israel og Jordan, hvis man da ikke ønsker Husseins vestorienterte Jordan avløst av et Sovjetavhengig PLOJordan.
11.Det er også gledelig at Butenschøn i sitt innlegg går inn for det jødiskisraelske samfunns rett til å eksistere i Palestina.
12.Det gamle testamentes land lå ifølge en ny og oppsiktsvekkende teori ikke i Palestina, men i Asirprovinsen i dagens SaudiArabia, innfelt på kartet.
13.Det har aldri eksistert noe rike eller noen stat Palestina.
14.Det jeg gjør er å drøfte likheter og forskjeller mellom det sionistiske settlersamfunnet i Palestina og andre europeiske settlersamfunn.
15.En britisk kommisjon foreslo i 1937 at mandatområdet skulle deles i en jødisk og en arabisk del, den siste tilsluttes Abdullahs emirat Transjordan, vesentlig for å nøytralisere muftien av Jerusalems bestrebelser på å lage et" Palestina" under hans ledelse.
16.En konsekvent anvendelse av folkesuverenitetsprinsippet innebærer forøvrig efter min mening at det jødiskisraelske samfunn som idag har slått røtter i Palestina har rett til å bli værende i landet som et eget selvstendig folk.
17.Et spesielt lederskikt innen Den demokratiske folkefront for frigjøring av Palestina (" som alltid har vært en opportunistisk organisasjon") samt Folkefronten for frigjøring av Palestina.
18.Fem av de drepte skal ha vært medlemmer av Den demokratiske front for frigjøring av Palestina som har hovedkvarter i Damaskus.
19.For det andre har sionistene sitt opprinnelige hjemland i Palestina mens conquistadorene aldri hadde hatt noe med SydAmerika å gjøre.
20.Født i Polen i 1923 (ikke langt fra Menahem Begins fødested) - utvandret til Palestina i 1934 med sine foreldre, medlem av Haganah fra 1947 - en hemmelig jødisk gruppe for væpnet selvforsvar mot araberne, og efter statsdannelsen i 1948 den organisasjon som ble krumtapp og kjerne i Israels væpnede styrker.
21.George Habash, som er lederen for PLOs nest største gruppering, Folkefronten for frigjøringen av Palestina, (PFLP), krevet igår at Yasir Arafat må bli avsatt som leder for den palestinske frigjøringsorganisasjonen.
22.Grunnen til at noen av disse navnene også finnes i dagens Palestina er omtrent den samme som at man kan finne engelske stedsnavn i Amerika folk tok dem med seg når de flyttet, mener Salibi.
23.Han kommer forøvrig til Oslo allerede neste onsdag for å delta i en Aksjonsuke for Palestina.
24.Hansson må ha lest boken med en utrolig forutinntatthet når han kan påstå at jeg forbigår jødenes religiøse og åndeligkulturelle tilknytning til Palestina (Eretz Israel).
25.I sin tale oppfordret kong Hussein PLO til å gjøre det mulig for Jordan å oppfylle sine forpliktelser overfor Palestina og dets folk.
26.I tyrkertiden hadde man et sanjak Jerusalem, et vilajet Syria, et vilajet Beirut, intet administrativt område Palestina.
27.Imidlertid avtalte de som overbeviste sionister - å foreta en reise til Palestina" neste år".
28.Israelerne flyttet nordover til Palestina før Jesu tid, mener professor Salibi, som ikke bestrider at jøder fantes i Palestina også på Det gamle testamentes tid.
29.Kibbutzvenner burde lese kibbutzenes historie fra starten i 191020, da koloniseringen av Palestina skjøt fart.
30.Muftiens drøm om et eget" Palestina" døde i 1948krigen.
Your last searches